personatges-up

lletres-inside-out

personatges-down

EDUCACIÓ EN VALORS AL BÀSQUET

L’estiu de 2015 va arribar una nova animació de Pixar que va deixar meravellat a mig món. Petits i grans es van emocionar amb Inside Out, una pel·lícula ideal per treballar l’educació emocional. Aprofitant l’èxit que han tingut aquests peculiars personatges, volem iniciar un nou projecte per introduir els valors de l’esport.

Quan parlem de les bases en un esport, concretament en el bàsquet, no ens referim només a saber realitzar satisfactòriament certs gestos tècnics com botar, llençar o passar. També ens estem referint a ensenyar i adquirir uns valors positius vers l’esport, començar a entendre la importància del respecte, de la companyonia i de l’esportivitat. De fet, aquesta segona branca ens sembla immensament més important. Una bona base en valors serà clau en un futur per progressar en qualsevol esport, tant a nivell individual com col·lectiu.

Partint d’aquesta idea, ens sorgeixen una sèrie de preguntes, no sempre fàcils de resoldre: Què senten els nostres jugadors quan juguen a bàsquet? Com se senten quan fallen un llançament? Tenen por quan els hi proposem nous reptes?, etc. Per intentar resoldre aquestes preguntes, entre d’altres, proposem una nova iniciativa.

Aquest nou projecte estarà dividit en tres fases progressives que ajudarà a les tres parts implicades. D’una banda, permetrà als entrenadors apropar-se als sentiments i a les inquietuds dels petits esportistes. D’altra banda, els pares estaran informats sobre les reaccions dels seus fills i filles, i podran entendre de forma més acurada què significa el bàsquet per a ells i quines són les seves expectatives en un futur.  Però, sense dubte, els més beneficiats d’aquesta educació emocional són els nens i nenes. Durant aquestes tres fases aniran descobrint que dins de l’esport s’experimenten una gran varietat de situacions que poden respondre a diferents sentiments, inclús a sentiments oposats. I encara més, veuran que aquesta diversitat d’emocions és una de les majors riqueses de l’esport.

A continuació, expliquem les tres fases en què hem dividit el nostre projecte, tot i que som conscients que es poden fer variacions depenent de les necessitats i de l’edat del grup. Cal dir que nosaltres hem dividit les fases de manera que cadascuna d’elles correspongui a un trimestre de la temporada.

FASE 1: CLASSIFIQUEM LES NOSTRES EMOCIONS

Per aquesta primera activitat, hem construït els protagonistes de la pel·lícula. Els hem realitzat amb pots reciclables. Per si encara no els coneixeu, us els presentem, ells són (per ordre): la Ira, la Por, l’Alegria i la Tristesa. És cert, que al film també apareix el Fàstic com un dels protagonistes principals, però creiem que en el món de l’esport aquest sentiment passa a un segon plànol. Així que ens limitarem a treballar amb aquests quatre personatges.

personatges-inside-out

El primer dia, haurem de presentar els nostres personatges als jugadors. Probablement ja coneguin qui són, però tot i així repassarem què representen cadascun d’ells i, molt important, els hi posarem nom. És recomanable que cadascú tingui el nom de l’emoció que representa.

A partir d’aquest moment, l’entrenador o entrenadora portarà cada dia tres targetes amb tres situacions diferents que ens podem trobar tant en entrenaments, en partits, en estones de vestuari, etc. Qualsevol situació que es pugui viure en el món del bàsquet serà acceptada tot i que és preferible que aquestes situacions siguin reals, és a dir, que s’hagin viscut en el grup perquè puguin recordar com es van sentir i els hi sigui més fàcil la classificació. A continuació, deixem uns quants exemples de situacions que podem plantejar:

  • L’entrenador em felicita
  • Els meus pares venen a veure’m al partit
  • El meu company ha fallat un llançament
  • He guanyat un joc a l’entrenament
  • He de fer un canvi de mà que no em surt gaire bé
  • L’entrenador m’ha cridat l’atenció perquè estava parlant mentre explicava l’exercici
  • El meu germà m’ha dit que jugo molt bé
  • El meu amic no vol anar amb mi de parella

L’entrenador juntament amb la resta de jugadors aniran classificant aquestes situacions en els diferents pots. Hi ha diferents motius que ens fan pensar que aquesta activitat és millor fer-la de manera grupal. En primer lloc, és una activitat inicial i, per tant, introductòria. És lògic, llavors, que tingui les mateixes característiques per a tots els jugadors. En segon lloc, el fet de debatre entre tots on col·locar aquestes situacions pot ajudar a veure que una mateixa situació pot tenir diferents visions. En tercer lloc, podem aprofitar per a educar certes situacions, per exemple, “El meu company ha fallat un llançament”, probablement molts nens i nenes ho relacionin amb un sentiment d’ira. Hem de reconduir aquests sentiments per fer-los veure que l’esport està ple d’errors i que tots en cometem. Que no hem de jutjar als nostres companys per haver fallat sinó que la nostra reacció ha de ser positiva, animar-lo perquè fiqui la propera. Per tant, aquesta activitat també els servirà que veure que el que sentim en un primer moment no sempre és el correcte, i que hem d’intentar reconduir els nostres sentiments per a buscar el millor equilibri personal. En darrer lloc, en fer l’activitat de forma col·lectiva estarem fomentant el significat d’equip, ajudant a que entenguin la importància que té l’opinió de cadascun dels companys.

FASE 2: COM ENS SENTIM DESPRÉS DE JUGAR A BÀSQUET?

Aquesta segona fase és de percepció individual. Consisteix en que cada nen i nena pugui expressar com se sent després de cada entrenament o partit. Cada jugador tindrà una taula personal amb quatre files, cadascuna d’elles encapçalades per una de les emocions. Al finalitzar cada entrenament o partit, hauran de col·locar un gomet en el sentiment que millor resumeix la seva situació en aquell moment. Serà un treball de tot un trimestre que finalment obtindrà un final clar sobre quin sentiment predomina quan el nen o nena practica aquest esport. La decisió ha de ser personal i hem d’evitar possibles contagis entre jugadors, de forma que cadascú expressi realment el que sent. L’entrenador inclús, també pot realitzar aquesta plantilla perquè també és molt important saber quins són els seus sentiments. A més, d’aquesta manera ells se n’adonaran que tots els sentiments són respectables i que és una taula totalment personal i intransferible on ningú serà jutjat. Entregar aquesta taula als pares també els hi pot proporcionar informació rellevant per a ells.

FASE 3: UNA SITUACIÓ PER A CADA SENTIMENT

Aquesta tercera fase es farà en un dia aleatori de final de temporada, on ja s’hauran viscut una gran varietat de situacions. Consistirà, de nou, en una activitat individual, on els jugadors tindran una plantilla individual. Tindran una imatge dels 5 sentiments i cadascun d’ells anirà acompanyat de la situació que els nens i nenes creguin que resumeix millor aquesta emoció. Aquesta activitat tindrà una doble intenció. D’una banda, servirà per acabar de classificar les situacions en les diferents emocions. D’altra banda, servirà per fer una ullada en el temps, recordar moments de la temporada i aprofitar per fer un tancament recordant diferents moments.

logo-pdf
T’ha agradat? Descarrega-t’ho en PDF!