Pichie

Objectius: Cohesió de grup, percepció espacial, percepció temporal, percepció velocitat, entrada/tir, bot estàtic, bot de velocitat, aturades, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció, memòria. Temps recomanat: 10-12 min Material: Cèrcols/cons, pilotes de bàsquet, cistelles Número de jugadors: 8-15 Metodologia: Per jugar a aquest joc cal dividir el grup en dos equips. Aquest joc és una