Els refugis

Objectius: Cohesió de grup, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció, percepció espacial, percepció velocitat, bot velocitat. Temps recomanat: 7 – 8 min Material: Cèrcols de colors, pilotes de bàsquet. Número de jugadors: 10 – 20 Metodologia: Tots els jugadors tindran pilota excepte un, que serà qui s’encarregarà d’atrapar. Per la pista, hi haurà cèrcols distribuïts