Camaleons

Objectius: Cohesió de grup, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció, percepció velocitat, bot de velocitat. Temps recomanat: 7-8 min Material: Pilotes de bàsquet Número de jugadors: 10 – 20 Metodologia: Cada jugador pensa a quin jugador vol perseguir. Al senyal de l’entrenador haurà d’anar a perseguir-lo, però alhora haurà d’enxampar a la persona que l’està