Vortex

Objectius: Bot de velocitat, cohesió de grup, defensa jugador amb pilota, domini i maneig de la pilota, percepció espacial, percepció temporal, percepció velocitat, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció. Temps recomanat: 8-10 min Número de jugadors: 6-14 Material: Pilotes de bàsquet i cordes o cons. Metodologia: En aquest joc els jugadors hauran d’estar per parelles.