Els caçadors

Objectius: Bot de velocitat, bot estàtic, cohesió de grup, velocitat de desplaçament, domini i maneig de la pilota, percepció espacial, percepció velocitat. Temps recomanat: 7-8 min Número de jugadors: 12-25 Material: Pilotes de bàsquet Metodologia: El camp estarà dividit en quatre zones, cadascuna d’elles vigilada per un caçador sense pilota, els quals no podran sortir