Espies

Objectius: Cohesió de grup, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció, percepció espacial, percepció temporal, percepció velocitat, bot de velocitat. Temps recomanat: 7-8 min Material: Pilotes de bàsquet Número de jugadors: 8 – 20 Metodologia: Tothom amb pilota. Se separa el grup en dos equips, cadascun d’ells es col·loca en una línia de fons i decideixen