Porta-pilotes

Objectius: Bot de velocitat, cohesió de grup, lateralitat i ambidextrisme, domini i maneig de la pilota, percepció espacial, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció. Temps recomanat: 10 min Número de jugadors: 8-20 Material: Pilotes de bàsquet, capsa de cartó, normes, cordes/cons. Metodologia: Els jugadors estaran dividits en dos equips. Cada equip se situarà a un