Entra al cau

Objectius: Cohesió de grup, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció, percepció espacial, percepció velocitat, bot de velocitat, posició de triple amenaça, bot estàtic. Temps recomanat: 7-8 min Número de jugadors: 8-25 Material: Pilotes de bàsquet Metodologia: Tots els jugadors/es tindran una pilota i estaran col·locats en dues rotllanes concèntriques. Cal que hi hagi el mateix