La serp

Objectius: Cohesió de grup, lateralitat i ambidextrisme, percepció espacial, percepció velocitat, domini i maneig de la pilota, bot de velocitat, posició de triple amenaça, velocitat de reacció. Temps recomanat: 5-7 min Número de jugadors: 4-20 Material: Pilotes de bàsquet Metodologia: La distribució dels jugadors en aquest joc és molt simple, deuen estar tots en filera,