Les pilotes mogudes

Objectius: Percepció espacial, bot de velocitat, sortides, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció. Temps recomanat: 3-4 min Número de jugadors: 7-15 Material: Cèrcols, pilotes de bàsquet Metodologia: Situarem diversos cèrcols dins la pista de bàsquet, alguns d’ells amb una pilota de bàsquet en el seu interior. El joc, individual, consisteix en que els jugadors han