1. Cons en zig-zag. Els jugadors aniran botant amb les dues mans (alternativament), en forma de zig-zag.
  1. Corda. Des d’un lateral de la corda, els jugadors hauran de botar un cop a cada costat de la corda, amb una sola mà.
  1. Tanques. En aquesta tercera part, han de passar la pilota rodolant per sota de la tanca amb la mà no dominant.
  1. Cèrcols. Els nens i nenes han d’avançar realitzant aturades en un temps dins dels cèrcols, encarant els peus i el cos cap a la nostra imminent destinació i realitzant un bot entre mig. Cal que es col·loquin en posició de triple amenaça en cada aturada.
  1. Escala. Per adaptar-nos al nivell del circuit, decidirem un dels exercicis difícils que prèviament hem esmentat a l’apartat d’exercicis de coordinació. Per exemple, la simulació d’entrada o el zig-zag complicat.
  1. Entrada. El circuit finalitzarà amb un llançament a cistella, que en aquest cas, serà una entrada.

nivell dificil