Un exercici és tot aquell treball que té com a objectiu l’adquisició, el desenvolupament o la conservació d’una facultat activa, d’una aptesa, d’una habilitat. Per tant, els exercicis seran més guiats i pautats que els jocs i afavoriran, majoritàriament, al vessant individual.

El jugador contínuament realitzarà gestos i consignes manades pel responsable de grup, el qual haurà d’adaptar les seves demandes a les necessitats i possibilitats del grup. Als exercicis acostuma a ser més fàcil avaluar el progrés del nen o nena, així com identificar els errors i trobar-ne una solució.

Es recomana que els exercicis ocupin, progressivament, una franja de temps més àmplia de l’entrenament conforme l’edat dels jugadors avança. Tanmateix, és recomanable, que un mateix exercici es vagi complicant de manera que comptem amb diverses variants per adaptar-nos millor als nostres jugadors.

pilota-negra Coordinació
pilota-blava Bot de velocitat
pilota-gris Bot estàtic
pilota-groga Passada i recepció
pilota-verda Aturades, sortides i triple amenaça
pilota-vermella Entrada i tir