RELLEUS

Objectius: Cohesió de grup, lateralitat i ambidextrisme, percepció espacial, percepció temporal, percepció velocitat, bot de velocitat, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Metodologia: Els jugadors estaran dividits per equips i tots ells tindran pilota (és aconsellable que els equips no siguin de més de 5 o 6 components). Seran curses tradicionals de relleus però aplicades al bàsquet, és a dir, tots els desplaçaments es faran botant. Els equips es col·locaran inicialment en una línia de fons, i cada equip marcarà un ordre per als seus membres. Llavors, es posaran en fila seguint aquest ordre. Quan l’entrenador doni el senyal de sortida, els primers de cada fila hauran de córrer fins a l’altra línia de fons, on hi haurà un con a rodejar, i tornar fins a la fila del seu equip, on el següent company l’esperarà. Quan el primer arribi, haurà de xocar la mà al següent company i així successivament fins que tots els membres del grup hagin fet el recorregut. Guanyarà l’equip que aconsegueixi acabar abans. És important fomentar la companyonia i la il·lusió per guanyar, però cal evitar comportaments inoportuns que puguin tenir els jugadors excessivament competitius.

Variants:

  • Relleus creuats. Aquest exercici tindrà el mateix funcionament que l’anterior. Els jugadors estaran dividits per equips, però en aquest cas es variarà el recorregut, ja que inicialment estaran situats a les cantonades del camp. Quan l’entrenador doni el senyal de sortida, els primers de cada fila hauran de córrer fins a la cantonada contrària del camp, on hi haurà un con a rodejar, i tornar fins a la fila del seu equip, on el següent company l’esperarà. Quan el primer arribi, haurà de xocar la mà al següent company i així successivament fins que tots els membres del grup hagin fet el recorregut. Guanyarà l’equip que aconsegueixi acabar abans. En aquesta variant és important avisar als jugadors dels possibles xocs que poden rebre si no miren endavant mentre boten.
  • Relleus en cuc. Aquesta variant dels relleus fa que els relleus es converteixin en un exercici acumulatiu. En aquest cas, quan el primer arribi i xoqui la mà, en comptes de posar-se l’últim a la fila, s’uneix al seu company, i tots dos junts hauran de fer el recorregut. I així successivament amb tots els companys de l’equip, d’aquesta manera el cuc cada cop serà més llarg. La cursa finalitzarà quan un dels equips aconsegueixi anar i tornar d’una punta a l’altra del camp amb el cuc del seu equip complet.
  • Relleus per caselles. En aquesta variant els equips també estaran situats en fila a la línia de fons. Davant seu, tindran una filera de cèrcols, i dins del més proper, hi haurà una pilota de tennis. Tots els equips hauran de tenir el mateix nombre de cèrcols per competir amb les mateixes condicions inicials. Quan l’entrenador doni el senyal de sortida, el primer jugador haurà de córrer i sense deixar de botar passar la pilota de tennis al segon cèrcol. Quan torni a la fila, sortirà el següent jugador, el qual haurà de fer el mateix, avançar una posició o cèrcol, la pilota de tennis.  Així successivament, fins que un dels equips arribi amb la pilota de tennis a l’últim cèrcol. En aquest cas, aquell equip serà proclamat guanyador de la partida.

ROBAR PILOTES LLIUREMENT

Objectius: Lateralitat i ambidextrisme, percepció espacial (només referències mòbils), bot estàtic, bot de velocitat, defensa jugador amb pilota, velocitat de desplaçament.

Metodologia: És un exercici molt senzill de comprendre i molt útil per començar a entendre el paper de la defensa i de l’atac en un partit de bàsquet. Consisteix que alguns jugadors tenen pilota i d’altres no. Llavors, s’establirà un temps limitat, per exemple, 3 minuts. Durant aquest període de temps, l’objectiu dels jugadors serà aconseguir la pilota. Els que la tenen, hauran d’intentar mantenir-la sense deixar de botar, i els que a l’inici no tenen hauran d’intentar robar-la respectant les normes del bàsquet. Guanyaran els jugadors que al final del temps establert aconsegueixin tenir una pilota en les seves mans, i es podrà repetir l’exercici tants cops com l’entrenador decideixi. Tot i així, no és recomanable fer-ho més de 3 cops per evitar la monotonia, ja que en aquest exercici és primordial que els jugadors estiguin motivats i que la intensitat sigui alta.


ANEM PER PARELLES

Objectius: Cohesió de grup, lateralitat i ambidextrisme, percepció velocitat, bot estàtic, bot de velocitat, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Metodologia: En aquest exercici els nens i nenes estaran col·locats per parelles, agafats de la mà. La mà que queda lliure haurà de botar una pilota de bàsquet durant tot el joc. Les parelles es podran moure lliurement per l’espai, al ritme i a la velocitat que ells decideixin. L’entrenador, que prèviament els hi haurà explicat als infants, tindrà dos codis. D’una banda, quan xiuli un cop, els components de la parella hauran de canviar la mà amb la qual estan agafats, la qual cosa obligarà també a canviar la mà de bot, practicant així el canvi de mà. D’altra banda,  quan l’entrenador xiuli dos cops tots els jugadors hauran de canviar de parella el més ràpid possible.


COLOR, COLOR…

Objectius: Lateralitat i ambidextrisme, percepció espacial, percepció velocitat, bot estàtic, bot de velocitat, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Metodologia: Tots els nens i nenes tindran una pilota, la qual no deixaran de botar durant tot l’exercici. L’entrenador dirà un color o una sèrie de colors, i els jugadors hauran de trobar, objectes d’aquell color el més aviat possible i córrer fins a la seva localització. Quan tots els jugadors estiguin en contacte amb el color que hagi dit el responsable de grup, aquest cridarà un altre, el qual es convertirà en el seu nou objectiu. L’exercici durarà tanta estona com decideixi l’entrenador, però és recomanable no sobrepassar els 5 minuts, ja que es pot fer massa monòton i pot perdre interès per part dels petits jugadors i jugadores.


SEGUIM L’OMBRA D’EN PETER PAN

Objectius: Percepció espacial, percepció temporal, percepció velocitat, bot estàtic, bot de velocitat, velocitat de desplaçament.

Metodologia: Els jugadors estaran col·locats per parelles. Un d’ells actuarà com a Peter Pan i l’altre com a ombra. Aquell jugador que actuï com a Peter Pan farà un recorregut concret, realitzant el tipus de desplaçament que vulgui i posant en pràctica aquelles habilitats de bot que consideri oportunes. L’ombra haurà d’imitar amb màxima exactitud allò que està fent el seu company. Cada cop que l’entrenador decideixi, hi haurà canvi de rols entre els components de la parella.


TOQUEM PARTS DEL COS

Objectius: Lateralitat i ambidextrisme, percepció temporal, percepció velocitat, coordinació, bot estàtic, bot de velocitat, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Metodologia: Tots els nens i nenes tindran una pilota, la qual no deixaran de botar durant tot l’exercici. L’entrenador dirà una part del cos i els jugadors hauran de tocar en els seus companys la part encomanada. L’exercici durarà tanta estona com decideixi l’entrenador, però és recomanable no sobrepassar els 5 minuts, ja que es pot fer massa monòton i pot perdre interès per part dels petits jugadors i jugadores. Tot i així, perquè l’exercici mantingui la motivació inicial durant una llarga estona podem demanar als mateixos jugadors que siguin ells qui decideixin quina part del cos tocar, al sentir-se involucrats en el joc, l’exercici es mantindrà en una bona dinàmica durant una bona estona.


EL MÓN A L’INREVÉS

Objectius: Lateralitat i ambidextrisme, percepció temporal, percepció velocitat, coordinació, bot estàtic, bot de velocitat, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Metodologia: Aquest exercici és el contrari al “Color, color” o al “Toquem parts del cos”. Tots els nens i nenes tindran una pilota, la qual no deixaran de botar durant tot l’exercici. L’entrenador dirà una part del cos, un color, una lletra, etc. Els jugadors es mouran lliurement per l’espai tocant tot allò contrari al que hagi dit l’entrenador. Per exemple, si l’entrenador o entrenadora diu “cap”, els nens i nenes hauran de tocar en els seus companys qualsevol part del cos que no sigui el cap. Si l’entrenador diu “blau”, hauran de tocar objectes del seu voltant que no siguin d’aquest color. I per últim, si l’entrenador diu una lletra, per exemple, “N”, els nens i nenes hauran de tocar objectes que no continguin aquesta lletra. Aquesta última variant és la més complicada ja que requereix un domini del llenguatge major. Es pot adaptar per exemple, fent servir només el nom dels companys.


MINIMITZEM BOTS

Objectius: Percepció espacial, percepció temporal, percepció velocitat, bot de velocitat, velocitat de desplaçament.

Metodologia: Aquest exercici és de caràcter individual i de superació personal. Els jugadors se situaran a la línia de fons i hauran d’intentar arribar amb el mínim de bots possibles a l’altra punta del camp. L’objectiu de cadascun dels jugadors serà minimitzar cada cop més el nombre de bots. El paper del responsable de grup durant aquest exercici serà simplement vetllar pel bon funcionament de les normes i per ajudar a aquells jugadors que presentin dificultats en el bot de velocitat.


ENVOLTATS DE 4 CONS DE DIFERENTS COLORS

Objectius: Lateralitat i ambidextrisme, percepció espacial, percepció temporal, percepció velocitat, coordinació, bot estàtic, bot de velocitat, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Metodologia: Els jugadors es col·loquen dins d’un rombe format per quatre cons de colors diferents. L’entrenador diu una sèrie de colors, han de tocar-los en l’ordre que s’han dit sense deixar de botar, i arrencar amb bot en velocitat fins a l’altra línia de fons. Per fomentar l’ambició podem fer diferents files de manera que facin curses entre ells i la seva motivació sigui més alta.


JOC DE LA PILOTA AMAGADA

Objectius: Cohesió de grup, percepció espacial, percepció temporal, percepció velocitat, bot estàtic, bot de velocitat, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Metodologia: Els jugadors estaran en cercle mirant cap al centre d’aquest, excepte un que estarà fora. Els jugadors del cercle tindran tots pilota i hauran d’estar amb els ulls tancats realitzant la consigna que se’ls hagi demanat (romandre en posició de triple amenaça, bot estàtic, botar de genolls, donar voltes al voltant de la cintura, etc.). L’altre jugador tindrà una pilota de tenis i una de bàsquet. Aquest, haurà de posar la pilota de tenis darrere d’algun dels seus companys, mentre aquests conten fins a 10 en veu alta. El jugador que un cop acabada la compta enrere tingui la pilota darrere seu, haurà de córrer per fora del cercle a perseguir al company que li ha col·locat, el qual s’escaparà i haurà d’aconseguir ocupar el lloc del seu company. Un cop arribat aquest punt, es canviarà de rol i es tornarà a repetir el mateix procediment.


PERSEGUIM L’ESCOLLIT

Objectius: Cohesió de grup, lateralitat i ambidextrisme, percepció espacial, percepció temporal, percepció velocitat, bot de velocitat, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Metodologia: Els jugadors han d’estar separats per trios i cal que tinguin una pilota per cada trio. Els tres s’han de col·locar de peu al voltant de la pilota, que romandrà al terra immòbil. Prèviament cal fer una assignació de números, de l’1 al 3. L’entrenador cridarà en veu alta un d’aquests números. La persona que tenia assignat aquest número, agafa la pilota i s’escapa. Els altres dos jugadors que no han estat escollits, s’agafen de la mà i el persegueixen. Un cop atrapat, tornen a posar-se en la mateixa posició inicial i l’entrenador, de nou, dirà un número.


LÍNIES DE BANDA

Objectius: Cohesió de grup, lateralitat i ambidextrisme, percepció espacial, percepció temporal, percepció velocitat, bot estàtic, bot de velocitat, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Metodologia: Inicialment, estan tots els jugadors dividits en la mateixa proporció a les línies de banda. Al senyal, s’intercanvien la posició amb el de davant. En aquest intercanvi hi haurà una consigna a realitzar: xocar mans, tocar parts del cos, intentar robar la pilota de l’altre… Tot i que per afavorir el ritme de la sessió l’entrenador pot ser qui digui les consignes, també es pot demanar als petits esportistes que siguin ells qui decideixin la consigna.


PILOTA DE TENNIS

Objectius: Lateralitat i ambidextrisme, percepció temporal, percepció velocitat, bot estàtic, bot de velocitat, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Metodologia: Tots, tant jugadors com entrenadors estaran situats a la línia de fons.  Tots els jugadors tindran una pilota de bàsquet. L’entrenador llençarà una pilota de tennis i el jugador ha de córrer botant, i agafar-la sense parar de botar. Sumarà un punt cada cop que aconsegueixi el repte. Aquest exercici és molt recomanable per treballar amb diferents nivells, ja que és l’entrenador qui posa més o menys dificultat a l’exercici en relació a les aptituds de cadascun dels seus jugadors. Més endavant, quan entenguin la dinàmica de l’exercici també es poden posar per parelles i fer exactament el mateix procediment, amb constants canvis de rol perquè tots dos jugadors puguin llençar la pilota i anar a recollir-la.


QUINA CANTONADA TOCA?

Objectius: Percepció espacial, percepció temporal, percepció velocitat, bot estàtic, bot de velocitat, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Metodologia: En aquest exercici els jugadors estaran repartits en les quatre cantonades de camp i tots ells tindran pilota. No poden parar de botar en tota l’estona i han d’estar atents al senyal del responsable de grup. Aquest fent ús del xiulet haurà establert un codi amb ells. Quan xiuli un cop, els jugadors hauran de córrer fins a una de les cantonades contigües. En canvi, quan xiuli dos cops hauran de córrer fins a la cantonada contrària. Cal advertir que en aquest exercici hi ha possibilitat de xocs i que per tant és necessari botar mirant cap endavant.


ARRIBAR FINS A LA CANTONADA CONTRÀRIA SEGUINT LES LÍNIES DEL CAMP

Objectius: Percepció espacial, bot estàtic, bot de velocitat.

Metodologia: Exercici molt fàcil d’entendre i d’executar que permetrà treballar la percepció espacial de forma directa, consisteix a arribar fins a la cantonada contrària seguint les línies del camp i sense parar de botar. Podem demanar que ho facin, per exemple, tres cops, i que no repeteixin el recorregut anterior.


S’ESCAPA LA PARELLA

Objectius: Percepció temporal, percepció velocitat, bot de velocitat, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Metodologia: Tots els jugadors amb pilota i repartits per parelles. Al senyal, un s’escapa i un pilla. Un cop sigui atrapat hi haurà canvi de rol entre els dos membres. Tot i que la persecució pot ser lliure per tot el camp, també podem complicar l’exercici delimitant la zona del camp disponible o obligant als jugadors a escapar-se per un circuit traçat prèviament.


TRES CANVIS DIFERENTS

Objectius: Percepció espacial, entrada/tir, bot estàtic, bot de velocitat, aturades, velocitat de desplaçament, memòria.

Metodologia: Cal dir, abans d’explicar aquest exercici que perquè es realitzi amb èxit cal haver treballat diferents tipus de canvi de mà. Partint d’aquesta base, els jugadors es col·locaran en quatre files a la línia de fons. Creuant tot el camp, davant de cada fila hi haurà tres cons. Al senyal, sortirà el primer de cada fila, el qual haurà de realitzar un canvi de mà a cada con, amb la major varietat possible. Un cop aquest acabi, sortirà el següent que haurà de fer el mateix però no podrà repetir la mateixa seqüència que el de davant. Per exemple si el primer jugador fa: “davant”, “entre les cames”, darrere”. El segon haurà de fer o bé, altres canvis de mà, o bé, en un ordre diferent, per exemple, “darrere”, “revers”, “davant”. I així successivament amb tots els components de la fila.