CODI DE FINALITZACIÓ

Objectius: Percepció temporal, percepció velocitat, bot de velocitat, aturades, entrada/tir, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Metodologia: En aquest exercici els alumnes se situaran a la línia de fons en quatre files. L’entrenador se situarà just a l’altra línia de fons, de cara cap a ells, i amb dos cons o distintius de colors a la mà. Juntament amb ells decidiran el codi de cada color, per exemple, el con vermell significarà entrada i el con blau, aturada i tir. Al senyal, sortiran els primers de la fila, i hauran de creuar tota la pista amb bot de velocitat i amb la mirada enfront per percebre el senyal de l’entrenador. Aquest, aixecarà un dels dos cons depenent de la finalització que vulgui que realitzin els nens i nenes. Un cop finalitzin l’exercici, sortiran els següents i així successivament. És recomanable que l’entrenador jugui amb el codi, aixecant-lo aviat o més tard, segons la velocitat i la mirada dels jugadors. També es pot fer alguna variant, com per exemple, quan l’entrenador no aixequi cap con o quan aixequi els dos alhora, la finalització serà lliure per a cada jugador depenent de les seves preferències.


RODA D’ENTRADES/TIR AMB DUES FILERES

Objectius: Bot de velocitat, aturades, velocitat de desplaçament, entrada/tir, percepció espacial, passada/recepció

Metodologia: Tradicional roda d’entrades amb dues fileres, una de les quals tindrà jugadors i jugadores amb pilota mentre que a l’altra estaran sense. El jugador o jugadora amb pilota iniciarà el camí cap a cistella, botant, i quan arribi a la posició idònia finalitzarà l’exercici amb un tir o entrada, segons les indicacions de l’entrenador o decidint ell mateix. El company o companya de l’altra filera, sortirà al mateix temps per agafar el rebot. Tots dos canviaran de filera i, per tant, de rol.

Variants: Trobem diverses variants, tant per a nivells d’iniciació com per a opcions més avançades. Per als més petits, podem afegir cèrcols, petjades o altres tipus de senyal per indicar on han de fer les passes o l’aturada. Per als més experimentats, podem afegir algun tipus d’activitat prèvia com canvis de mà o inclús complicar la finalització amb gestos tècnics específics.


RODA D’ENTRADES/TIR AMB QUATRE FILERES

Objectius: Bot de velocitat, aturades, velocitat de desplaçament, entrada/tir, percepció espacial

Metodologia: Exercici similar a la roda d’entrades tradicional però en aquest cas tots els jugadors tindran pilota i els dividirem en quatre fileres, ocupant tot el camp. La fila 1 estarà a un lateral, trepitjant la línia de mig camp. Els nens i nenes faran l’entrada al cèrcol cap al qual estan encarats, agafaran el rebot i aniran a la fila 2, que també serà al mig camp, però en aquest cas en una posició més centrada i encarada cap a l’altra cistella. Després de la segona entrada aniran a la posició 3, filera també centrada i encarada cap al mateix cèrcol que la primera. La darrera filera, la 4, està al lateral contrari al principi i mirant cap a la mateixa cistella que la 2. És un exercici que permet als jugadors i jugadores estar sempre en moviment i fer moltes repeticions del gest tècnic de l’entrada o tir, a més de practicar el bot.

Variants: També aquí podrem facilitar el moment de la finalització marcant on fer les passes o l’aturada. D’altra banda, també es poden afegir activitats prèvies a l’entrada o tir.


TIR PER PARELLES DESPRÉS DE BOT

Objectius: Bot de velocitat, aturades, velocitat de desplaçament, entrada/tir, percepció espacial, passada/recepció

Metodologia: Situats per parelles, la meitat dels jugadors treballaran a una cistella i la resta a l’altra. Un de la parella tindrà pilota mentre que l’altra estarà sense, esperant que el company finalitzi l’exercici. El jugador o jugadora amb pilota sortirà des de mig camp, s’aproparà botant fins a la cistella i finalitzarà amb entrada o tir. Agafarà el seu propi rebot i anirà botant fins a mig camp, on passarà la pilota al seu company.


MECÀNICA DE TIR

Objectius: Entrada/tir

Metodologia: Exercici estàtic però molt efectiu per millorar el gest tècnic del tir, un dels més complicats d’aprendre. Cada jugador amb pilota, en el lloc que vulgui del camp, practicarà la mecànica de tir, primer amb una sola mà. És clau donar molta importància a la posició inicial del braç, a la posició estirada del final i al gest del canell. A poc a poc, afegir altres idees com la participació de l’altra mà, la flexió de les cames, la rotació de la pilota, etc. És vital que els nens i nenes se sentin còmodes amb el gest.

Variants: Per tal de no estar-se quiets massa estona, es pot afegir dos o tres bots més aturada entre tir i tir. Per donar certa motivació, se’ls hi pot deixar llençar a cistella cada X vegades que es faci el gest tècnic.


FLETXA DE TIR

Objectius: Aturades, velocitat de desplaçament, entrada/tir, percepció espacial, passada/recepció

Metodologia: Una filera per cada cistella disponible, encarats cap a ella en posició central, de “base”. Dos cons situats a cada costat de la zona (aproximadament). El primer infant serà l’únic sense pilota i sortirà cap a un dels dos cons, rebrà passada del segon de la filera i llençarà a cistella. El segon de la filera, ara sense pilota, farà el mateix anant cap a con contrari i rebent pilota del tercer. Així successivament.


CASCADA DE TIR

Objectius: Aturades, velocitat de desplaçament, entrada/tir, percepció espacial, passada/recepció

Metodologia: Dues fileres per cada cistella disponible, als laterals del camp. El primer infant d’una de les dues posicions no tindrà pilota i sortirà corrent en direcció a l’altra filera. Més o menys a mig camí, rebrà passada del company de l’altra posició i llençarà a cistella. El primer de l’altra filera, ara sense pilota, farà el mateix.


TIR PER PARELLES DESPRÉS DE PASSADA

Objectius: Aturades, velocitat de desplaçament, entrada/tir, percepció espacial, passada/recepció

Metodologia: Per parelles, un jugador amb pilota i l’altre sense. El nen o nena que té pilota llençarà a cistella i anirà a buscar el seu propi rebot, passant la pilota posteriorment al seu company o companya.


FINALITZACIÓ AMB CODI NUMÈRIC

Objectius: Bot de velocitat, velocitat de reacció, velocitat de desplaçament, posició triple amenaça, sortides, tir/entrada.

Metodologia: Situem als jugadors trepitjant la línia de tres punts, els quals estaran en posició de triple amenaça  i els numerem. Cada cop que l’entrenador diu un número, el jugador que el tingui assignat ha de sortir i realitzar una entrada o tir (es pot especificar  o deixar llibertat d’elecció als nens i nenes). Per fer-ho amb una vessant més lúdica i alhora competitiva, es poden dir dos o tres números i animar als jugadors a ficar cistella abans que els seus companys. També, en comptes de números, es poden donar altres dades (els qui portin samarreta blava, els que tinguin un nom que comenci per la E, etc).