Considerem com a jocs aquells exercicis recreatius, centrats en l’entreteniment, sotmesos a regles i en els quals entren en competència l’habilitat i la sort dels participants. Per tal que un exercici es consideri joc ha de ser lliure i espontani, i ha de proporcionar als infants una sensació agradable, de diversió i plaer.

Una de les característiques més comunes dels jocs són el seu alt component col·lectiu. És a dir, els jocs afavoreixen la cooperació entre els membres d’un mateix equip i ajuda a transmetre la idea de treballar en una mateixa línia, cap a un mateix objectiu.

És per totes aquestes reflexions que els jocs esportius a aquestes edats tindran un gran pes qualitatiu i quantitatiu en una sessió d’entrenament, ja que serà considerat part indispensable per al progrés del jugador o jugadora. Seran considerats també una gran eina per aprendre la importància d’actuar col·lectivament i introduir els valors de l’esport.

pilota-blava Bot de velocitat
pilota-gris Bot estàtic
pilota-vermella Passada i recepció
pilota-verda Aturades, sortides i triple amenaça
pilota-groga Entrada i tir