TERRA, MAR I CEL

Objectius: Lateralitat i ambidextrisme, percepció espacial, domini i maneig de la pilota, bot estàtic, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 5-6 min

Material: Cordes/línies, pilotes de bàsquet

Número de jugadors: 5-20

Metodologia: En aquest joc, tots els infants tindran una pilota i l’espai estarà dividit en tres zones paral·leles, clarament marcades. Les línies del camp ens poden ajudar a fer aquesta divisió. En cas de no tenir tres línies paral·leles juntes, farem servir els següents tres espais: la línia de mig camp, l’espai contigu dret i l’espai contigu esquerre. Cadascun d’aquests tres espais serà etiquetat amb “Terra”, “mar” o “cel”. Els jugadors hauran de tenir clara aquesta distinció de zones i, per això, es començarà fent unes partides de prova. L’entrenador o un dels jugadors, dirà un dels tres noms. Els infants hauran de botar a l’espai demanat, sense moure els peus, els quals es trobaran un a cada costat de la línia. Aquest bot estàtic haurà de ser tens i amb la dreta o l’esquerra segons en el costat que estem botant. Els canvis d’un espai a un altre hauran de ser sense parar de botar, és a dir, hauran de fer canvis de mà. El joc finalitza quan només quedi un jugador sense eliminar, el qual serà proclamat el guanyador o guanyadora de la partida.EL PISTOLER

Objectius: Lateralitat i ambidextrisme, domini i maneig de la pilota, bot estàtic, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 7-8 min

Material: Pilotes de bàsquet

Número de jugadors: 8-15

Metodologia: La distribució espacial d’aquest joc és una rotllana amb un jugador situat en mig d’aquesta. Tots els jugadors de la rotllana tindran una pilota i estaran botant en posició estàtica. El del mig, en canvi, no tindrà pilota, i se li assignarà el paper de pistoler. Aquest, amb els ulls tancats hauran de donar voltes sobre si mateix fins que decideixi aturar-se, obrirà els ulls i “dispararà” amb els dits a la persona que tingui davant. En aquest moment, aquesta persona s’ajupirà, i els dos del costat hauran de dir ràpidament el nom de l’altre. Qui ho digui abans, guanyarà i passarà a ser ara el pistoler. Aquest joc és un bon exercici per treballar la velocitat de reacció i, alhora, per treballar la cohesió de grup, especialment si el grup és nou i hi ha noms que encara trontollen entre alguns dels jugadors.

Variants: Si aquest joc no el fem a començament de temporada, podem canviar les consignes. Per exemple, podem demanar que els dos que quedin al costat de la víctima, es xoquin la mà per sobre d’aquesta (que estarà ajupit) sense parar de botar. També podem demanar que vagin a encistellar el més ràpid possible. De nou, és un joc amb múltiples variables, que el podem adaptar a allò que estem treballant amb l’equip.

DIBUJO_PISTOLERO


ASCENSOR

Objectius: Lateralitat i ambidextrisme, percepció espacial, domini i maneig de la pilota, bot estàtic, defensa jugador amb pilota.

Temps recomanat: 10 min

Material: Tres cercles (línies del camp/cons), pilotes de bàsquet

Número de jugadors: 12-25

Metodologia: En aquest joc, ens aprofitarem de les línies del camp de bàsquet, en concret dels tres cercles que existeixen. Simularem que cada cercle és un pis, o un nivell. Tots els jugadors tindran pilota i començaran al nivell 1. Dins d’aquest cercle, els nens i nenes hauran d’intentar treure la pilota dels altres i enviar-la fora del cercle i alhora, aconseguir que no els hi treguin a ells. Per pujar i baixar de nivell es farà servir precisament aquest criteri. En cas d’aconseguir treure i enviar fora del cercle una pilota d’un company, el premi serà ascendir de nivell. En cas contrari, és a dir, si a un jugador li llencen la pilota fora del cercle estarà obligat a baixar de nivell. L’objectiu individual de cada jugador, per tant, és arribar al màxim nivell. Serà l’entrenador qui marqui la fi de l’exercici.

DIBUJO_ASCENSOR


CADA COP MÉS PETIT

Objectius: Percepció espacial, domini i maneig de la pilota, bot estàtic.

Temps recomanat: 7-8 min

Material: Cons, pilotes de bàsquet

Número de jugadors: 12-25

Metodologia: Aquest exercici necessita col·laboració continua per part dels entrenadors del grup. Per començar, cal organitzar l’espai fent un cercle gran amb cons, on tots els jugadors càpiguen i puguin botar amb facilitat. L’entrenador a poc a poc va apropant els cons entre sí de manera que cada cop el cercle sigui més petit. Qui pari de botar o surti del cercle, estarà eliminat i, o bé estarà realitzant una tasca complementària, o bé ajudarà a l’entrenador o entrenadora a anar fent el cercle cada cop més petit. El joc finalitzarà quan només quedi un jugador dins del cercle. Durant aquesta activitat està prohibit robar la pilota o molestar voluntàriament als companys, ja que és un exercici d’introspecció on el més important són les pròpies percepcions espacials i com això pot afectar a la nostra estabilitat i al nostre equilibri físic i emocional.

DIBUJO_CERCLE_PETIT


QUE NO S’ESCAPI LA PILOTA

Objectius: Percepció espacial, aturades, bot estàticposició de triple amenaça, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 7-8 min

Número de jugadors: 5-20

Material: Pilotes de bàsquet, pilotes d’escuma

Metodologia: En aquest joc tots els infants tindran una pilota i estaran dividits en grups de, com a màxim, 5 o 6 participants. Cada equip tindrà una pilota d’escuma i tots els components estaran col·locats en forma de rotllana. El joc consisteix en que tots els jugadors estiguin botant estàticament mentre amb el peu es van passant una pilota d’escuma. Al xutar i botar alhora hauran d’estar atents a la força amb la que projecten el xut i entraran en marxa certs gestos de coordinació al haver de controlar la vista, els braços i les cames alhora. L’objectiu de cada equip és intentar que la pilota no s’escapi del cercle que formen els components. En el moment que la pilota s’escapi o bé queden eliminats, o bé perden una vida (cada grup pot començar, per exemple, amb 3). Finalment, guanyarà l’equip que aconsegueixi retenir la pilota durant més estona o que menys cops l’hagi perduda.

DIBUJO_ESCAPAR_PELOTA


PATATA CALENTA

Objectius: Cohesió de grup, bot estàtic, bot de velocitat, entrada i tir, domini i maneig de la pilota, velocitat de reacció, velocitat de desplaçament

Temps recomanat: 7-8 min

Número de jugadors: 4-10

Material: Pilotes de bàsquet, pilotes de tennis

Metodologia: En aquest joc tots els jugadors (excepte un, el “socarrat”) es posaran en fila a la línia de mig camp, mirant cap a la mateixa cistella. Al jugador socarrat se li manarà que realitzi una acció concreta, per exemple, fer tres bàsquets a una cistella. Mentrestant, els altres jugadors hauran de passar-se entre ells una pilota de tennis (la patata calenta), sempre seguint l’ordre establert per la fila i sense deixar de botar. Un cop el jugador socarrat aconsegueixi el seu objectiu, la patata calenta explotarà, així que el jugador que en aquell moment la tingui a les seves mans es canviarà el rol amb el socarrat.

Variants: Segons el que vulguem treballar, podem variar l’acció a realitzar, per exemple: fer deu canvis de mà seguits sota les cames, ficar dos tirs lliures consecutius, ficar cinc entrades per l’esquerra… És un bon joc per poder personalitzar segons el jugador que hagi de realitzar l’acció, i així, poder treballar les seves mancances.