ARANYA

Objectius: Cohesió de grup, velocitat de desplaçament, percepció espacial, percepció temporal, percepció velocitat, bot de velocitat, defensa jugador amb pilota.

Temps recomanat: 7-8 min

Material: Pilotes de bàsquet

Número de jugadors: 5-25

Metodologia: Tothom amb pilota. Tots els jugadors se situen en la línia de fons, actuant com a mosquits, excepte un, que serà l’aranya i estarà situat a la línia de mig camp. Al senyal, els mosquits hauran de creuar fins a l’altra línia de fons evitant ser tocats per l’aranya. Aquesta, només pot desplaçar-se per la línia de mig camp, i a poder ser, realitzant desplaçaments laterals. En cas que l’aranya toqui a algun dels mosquits, quedarà atrapat a la teranyina, i per tant, es convertirà en aranya. El joc acaba quan tots els mosquits s’hagin convertit en aranya.

Variants: Aranya lliure. En aquesta variant, l’objectiu dels mosquits és travessar el major número de vegades la pista, cadascú al seu ritme. L’aranya, en aquest cas, es pot moure lliurement per tota la pista però a les línies de fons no pot tocar als mosquits. Pot haver-hi dos guanyadors: qui aguanti més temps sense ser atrapat i qui hagi travessat més cops la pista.

DIBUJO_ARAÑA


TRIPLE ARANYA

Objectius: Percepció espacial, percepció temporal, percepció velocitat, bot de velocitat, defensa jugador amb pilota, velocitat de desplaçament.

Temps recomanat: 7-8 min

Material: Cons, pilotes de bàsquet

Número de jugadors: 10-25

Metodologia: El funcionament del joc és similar al de l’aranya convencional. Els jugadors han de passar d’un costat a l’altre de la pista evitant ser atrapats per l’aranya. En aquest cas però, hi haurà més d’una aranya, per exemple, tres, i les seves línies (físiques o imaginàries) estaran delimitades per cons. En ser un nombre més elevat de persones que aturen, i per tant, en incrementar el risc, es poden fer una sèrie de variacions. Per exemple, ara les aranyes no tindran pilota, però per atrapar a un mosquit no hauran de simplement tocar-lo, sinó que hauran de treure-li la pilota. A més, si volem allargar el temps de joc, podem fer que entre mosquits i aranyes hi comenci havent un canvi de rol. És a dir, quan l’aranya ens treu la pilota queda alliberada i es converteix en mosquit i viceversa. Finalment, podem utilitzar el mateix mètode acumulatiu que abans, per marcar així el final del joc quan tothom hagi estat atrapat en una de les teranyines.

DIBUJO_TRPLE_ARAÑA


STOP

Objectius: Cohesió de grup, lateralitat i ambidextrisme, percepció velocitat, domini i maneig de la pilota, bot de velocitat, aturades, posició de triple amenaça, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 7-8 min

Material: Pilotes de bàsquet

Número de jugadors: 8-25

Metodologia: En aquest joc, tots porten pilota excepte els que atrapen. El nombre de jugadors i jugadores que atrapen variarà segons el número de jugadors totals i de la intensitat que vulguem posar a l’exercici. El funcionament és semblant al del mític pilla-pilla, uns s’escapen i els altres atrapen. Ara bé, en aquest joc, els que s’escapen poden utilitzar un recurs per no ser aturats: han de saltar en un temps i quedar-se en posició de triple amenaça alhora que criden “STOP”. D’aquesta manera, no podran ser aturats però hauran de romandre immòbils fins que un altre company s’apropi i li passi la pilota per sota de les cames. En aquest moment, podrà tornar a escapar-se. En cas de ser aturat, hi haurà canvi de rol: el que s’estava escapant li passarà la pilota al que aturava, i s’intercanviaran els papers en el joc.

DIBUJO_STOP


COME-COCOS

Objectius: Lateralitat i ambidextrisme, percepció espacial, domini i maneig de la pilota, bot de velocitat, velocitat de desplaçament.

Temps recomanat: 7-8 min

Material: Línies del camp, element distintiu (con, peto o similar), pilotes de bàsquet

Número de jugadors: 5-25

Metodologia: De nou, un exercici d’escapar i aturar. En aquest cas, els que aturen van sense pilota i és recomanable que portin un element distintiu com un peto o simplement, un con agafat a la mà. La resta, s’escapen i van tots amb pilota. En aquest joc, tots els jugadors només es poden desplaçar per les línies del camp. En cas de ser un poliesportiu amb diferents camps dibuixats a terra, es recomana seguir només les línies del camp de bàsquet que ells utilitzen, ja que els ajudarà a interioritzar la distribució de les línies i a millorar la seva percepció espacial basquetbolista. Si el come-cocos atrapa a algun dels altres jugadors, hi haurà canvi de rol entre ells. També, com passava en altres jocs que hem vist, podem fer que sigui un joc acumulatiu i que cada cop que aturin vagin convertint-se en come-cocos, de manera que el joc s’acabarà quan tots hagin estat atrapats.

Variants: Per aquells equips que encara no tenen un bon domini de bot, podem adaptar el joc; en comptes d’anar botant per la línia, poden anar arrossegant la pilota. En canvi, per aquells equips que pel seu nivell sigui alt i ho permetin, podem fer demandes més concretes. Per exemple, botar amb la dreta per les línies de banda i fons, i amb l’esquerra per la resta. O, botar un cop a cada banda de la línia per la qual ens estem desplaçant. Hi ha centenars de variants que ens podem imaginar depenent del grup de nens i nenes que estem entrenant.

DIBUJO_COMECOCOS


TREN DE COLORS

Objectius: Cohesió de grup, percepció velocitat, bot de velocitat, velocitat de desplaçament.

Temps recomanat: 6-7 min

Material: Petos/cons de colors, pilotes de bàsquet

Número de jugadors: 10-25

Metodologia: En aquest joc necessitem distintius de diferents colors, per exemple, els cons. O fins i tot, podem aprofitar-nos dels colors de les samarretes dels jugadors. D’aquesta manera, confeccionarem una locomotora de cada color (vermell, blau, verd…). Aquests nens o nenes escollits, aniran sense pilota. I hauran d’atrapar a la resta, que aquests si, aniran botant lliurement pel camp. En cas d’atrapar a algun company, aquest haurà de deixar la pilota i unir-se a l’esquena del nen, tot agafant-se de la samarreta, confeccionant així un tren cada cop més llarg. El joc acabarà quan tots els nens hagin estat atrapats i per tant formin part d’algun dels trens. La locomotora guanyadora serà aquella qui hagi atrapat més nens, és a dir, qui hagi aconseguit més vagons.

DIBUJO_TREN_COLORES


LEÓN COME-GAMBAS

Objectius: Cohesió de grup, lateralitat i ambidextrisme, percepció espacial, percepció temporal, percepció velocitat, domini i maneig de la pilota, bot de velocitat, defensa jugador amb pilota, velocitat de desplaçament.

Temps recomanat: 8-10 min

Material: Cèrcols, pilotes de tennis, pilotes de bàsquet

Número de jugadors: 10-25

Metodologia: Primerament, aclarir que aquest nom va ser decidit per un dels grups que hem entrenat, fent un homenatge al programa televisiu Masterchef, i en concret, a un dels concursants que va fer un plat anomenat León Come-Gambas. Aquest joc es tracta d’un joc d’equip on tots van amb pilota, excepte els dos lleons. El funcionament és el següent: dividim el grup en dos equips i cadascun dels equips se situa en un mig camp. La distribució inicial és la següent: en cada línia de fons 10 cèrcols, 5 pilotes de tennis (anomenades gambes i col·locades en alguns dels cèrcols) i els jugadors dels respectius equips. L’objectiu de cada equip és aconseguir que totes les pilotes de tennis acabin dins els seus cèrcols, aconseguint així les 10 que hi ha en total. Per fer-ho, hauran d’anar botant fins als cèrcols de l’equip contrari, agafar-ne una pilota de tennis, i emportar-se-la al seu camp per col·locar-la dins dels seus cèrcols. Ara bé, cada equip comptarà amb un jugador estrella, que serà el lleó i anirà sense pilota i amb un cèrcol situat al voltant del coll, simulant la cabellera del lleó. Aquest, només podrà estar al seu camp, i vetllarà perquè ningú s’emporti les pilotes del seu territori. Haurà d’atrapar a tots aquells que intentin endur-se’n alguna, els quals hauran de tornar a deixar la pilota on l’havien agafat. El joc acaba quan un dels equips es proclama guanyador, aconseguint que les 10 pilotes estiguin col·locades en els seus 10 cèrcols.

DIBUJO_LEON_COME_GAMBAS


CADENA

Objectius: Cohesió de grup, percepció velocitat, bot de velocitat, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 7-8 min

Material: Pilotes de bàsquet

Número de jugadors: 7-25

Metodologia: És un joc força conegut pels nens i nenes i, per la societat en general, que acostuma a funcionar força bé. En aquest joc, tots els jugadors tenen pilota excepte un, que serà qui aturi. Aquest, haurà d’atrapar a qualsevol dels seus companys. En cas de fer-ho, la persona atrapada haurà de deixar la pilota i donar-li la mà al company que l’ha atrapat, unint-se així a la cadena, que cada cop s’anirà fent més llarga. El joc acaba quan tots els nens i nenes han estat atrapats.

Variants: En comptes de fer una única cadena, podem dinamitzar el joc explicant-los que es poden separar en grups de 3. De manera que quan la cadena sigui, per exemple, de 6, puguin separar-se en dos subgrups.

DIBUJO_CADENA


JOC DELS CÈRCOLS

Objectius: Percepció espacial, percepció temporal, percepció velocitat, bot estàtic, bot de velocitat, aturades, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 7-8 min

Material: Cèrcols, pilotes de bàsquet

Número de jugadors: 7-25

Metodologia: Aquest joc és una adaptació del joc de les cadires. Tots els jugadors tindran una pilota i a terra hi haurà cèrcols distribuïts de manera aleatòria o en forma de cercle. Sempre hi haurà un cèrcol menys que jugadors. Els nens i nenes aniran botant lliurement per la pista, i en escoltar el senyal hauran de córrer (sense parar de botar) i situar-se en un dels cèrcols. Només pot haver-hi un jugador dins de cada cèrcol i sempre tindrà preferència qui hagi arribat abans. Al haver-hi un cèrcol menys que jugadors, un d’ells es quedarà sense i quedarà automàticament eliminat. El joc seguirà amb un jugador menys alhora que l’entrenador s’encarrega de treure un altre cèrcol, de manera que ens trobem en les mateixes característiques numèriques, i així successivament. El joc acaba quan només queda un jugador i un cèrcol, el qual serà el guanyador del joc.

Variants: Segons el que vulguem treballar podem demanar als jugadors diferents accions a realitzar dins del cèrcol. Les més comunes són: quedar-se fent bot estàtic, o arribar amb una aturada en un temps i quedar-se en posició de triple amenaça. Tot i així, podem demanar altres consignes que hàgim estat treballat en exercicis de domini i habilitats de bot en posició estàtica.

DIBUJO_JOC_CERCOLS


PILLA-PILLA

Objectius: Percepció velocitat, bot de velocitat, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 5-6 min

Material: Pilotes de bàsquet

Número de jugadors: 5-25

Metodologia: Mateixa dinàmica que el tradicional joc del pilla-pilla però adaptat al bàsquet. Els que aturen no porten pilota per diferenciar-los de tota la resta, que sí que en porten. En cas de ser aturats, hi ha un canvi de rol entre els dos jugadors. Per marcar la fi del joc, el podem convertir en el pilla-pilla acumulatiu, en el qual quan atrapin a un jugador, deixarà la pilota i s’afegirà a aturar amb la resta de companys que ja han estat atrapats.

DIBUJO_PILLA_PILLA


LES QUATRE CANTONADES

Objectius: Percepció espacial, percepció temporal, percepció velocitat, bot estàtic, bot de velocitat, defensa jugador amb pilota, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 5-6 min

Material: Pilotes de bàsquet

Número de jugadors: 10-25

Metodologia: En aquest joc hem de tenir clares cinc zones del camp que seran molt útils per a l’explicació i la realització del joc: les quatre cantonades de la pista de bàsquet i el cercle de mig camp. En aquest joc, hi haurà quatre jugadors sense pilota situats inicialment a mig camp. Aquests seran els encarregats d’aturar. La resta, sí que tindran una pilota i estaran situats en una de les quatre cantonades, on ells mateixos decideixin. Al senyal, els jugadors i jugadores que s’escapen, estaran obligats a canviar de cantonada, on tornaran a estar fora de perill. En aquest recorregut d’una cantonada a l’altre, els que atrapen tenen l’oportunitat de fer-ho. En cas que ho aconsegueixin, aquest li donarà la pilota i hi haurà canvi de rols. D’aquesta manera, sempre tindrem quatre jugadors que aturin. Hem de vetllar però, pel respecte de les normes del joc, especialment perquè la distribució inicial sigui sempre clara i els que atrapen estiguin situats al centre.

DIBUJO_4_CANTONADES


CON DINS/FORA – TOMBAT/DRET

Objectius: Cohesió de grup, lateralitat i ambidextrisme, percepció espacial, domini i maneig de la pilota, bot de velocitat, velocitat de desplaçament.

Temps recomanat: 5 min

Material: Cèrcols, cons, pilotes de bàsquet

Número de jugadors: 10-25

Metodologia: Per dur a terme aquest joc, caldrà que prèviament separem el grup en dos equips. En aquest moment, mostrarem als nens i nenes com està organitzat l’espai. Hi haurà cèrcols amb cons col·locats a dins i cèrcols amb cons col·locats fora d’ells. Les consignes de cada equip han de ser contràries. És a dir, l’equip 1, per exemple, haurà d’aconseguir que tots els cons estiguin dins dels cèrcols. I, l’equip 2, al contrari, vetllar perquè hi hagi el màxim nombre de cons fora. Podem limitar el temps de joc per fomentar la competitivitat i, conseqüentment, la intensitat. El joc acabarà quan l’entrenador decideixi, i podrà fer un recompte per decidir quin equip ha estat el guanyador del joc.

Variants: En cas que vulguem innovar perquè no sigui sempre igual, o en cas que no tinguem cèrcols disponibles, podem adaptar el joc i jugar només amb cons. En aquest cas, alguns d’ells estaran tombats i altres aixecats. El funcionament, serà exactament el mateix que l’explicat anteriorment. Podem fer el mateix però ara encarant els cons cap a un costat o cap a altre. Aquest joc, té moltes variacions possibles, només cal pensar-hi, inclús podem demanar als jugadors que ens ajudin a imaginar i escollir una nova forma de jugar.

DIBUJO_CONO_DENTRO_FUERA


CREUAR EL RIU

Objectius: Percepció espacial, percepció temporal, percepció velocitat, bot de velocitat, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 7-8 min

Material: Pilotes de bàsquet

Número de jugadors: 10-25

Metodologia: Abans de realitzar aquest joc cal tenir clar que és un exercici que pot comportar xocs i per tant, caldrà que tant l’entrenador com els jugadors siguin conscients d’aquest risc. El funcionament és el següent, en un primer moment, tots els jugadors i jugadores estaran situats a la línia de banda, i en escoltar el senyal hauran de creuar fins a l’altre costat. Aquells nens i nenes que en aquest trajecte parin de botar o se’ls hi escapi la pilota, seran “sancionats”, i hauran de col·locar-se a la línia de fons. Ara en escoltar el senyal cadascú haurà d’anar fins al costat contrari d’on es trobi (si està en línia de banda, a l’altra línia de banda, i si està a línia de fons, fins a l’altra línia de fons). Les consignes per sancionar als de banda seran les mateixes. Els del fons, en canvi, no podran ser sancionats ja que el joc acabarà quan tots estiguin a la línia de fons. Cada cop hi haurà més creuaments entre ells, i per tant, estarem advertint als nostres jugadors que botin amb el cap amunt, per tal d’evitar xocs. Un cop estiguin tots a línia de fons, el joc acabarà, tot i que com a finalització de l’activitat podem fer una cursa lliure creuant tot el camp botant.

DIBUJO_CREUAR_RIU


LA PESTA ALTA

Objectius: Percepció espacial, percepció temporal, percepció velocitat, bot estàtic, bot de velocitat, aturades, posició de triple amenaça, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 7-8 min

Material: Cèrcols, pilotes de bàsquet

Número de jugadors: 8-25

Metodologia: En aquest joc, els que aturen no tindran pilota, la resta, en canvi, sí. El nombre de persones dependrà del total de jugadors de l’equip, però és recomanable una proporció d’1-5, és a dir, una persona que aturi per cada 5 que s’escapin. Els que aturen, perseguiran a la resta de jugadors, els quals podran ficar-se en un cèrcol per evitar ser aturats. Ara bé, en aquest cèrcol no podran estar més d’un temps limitat, per exemple, 5”. Segons el que vulguem treballar podem demanar una cosa o altra, com que romanguin en posició de triple amenaça quan es trobin a dins, o simplement, que estiguin en bot estàtic. En cas de ser aturats, hi haurà canvi de rol entre els jugadors implicats. El joc finalitzarà quan l’entrenador o entrenadora decideixi.

DIBUJO_PESTE_ALTA


POLIS I LLADRES

Objectius: Cohesió de grup, lateralitat i ambidextrisme, percepció velocitat, bot estàtic, bot de velocitat, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 7-8 min

Material: Pilotes de bàsquet

Número de jugadors: 10-25

Metodologia: En aquest joc els jugadors estaran separats en dos grups, en aquest cas, no equivalents. Per exemple, en un grup de 20, 5 podrien ser policies i la resta lladres. Els policies seran els encarregats d’aturar i de portar a la presó a tots aquells lladres que atrapin. La presó serà una zona del camp, o un espai delimitat prèviament a l’inici del joc, i que tots els jugadors deuen tenir clar. En aquest espai, la policia no podrà entrar, sí que ho podran fer, en canvi, els altres lladres per salvar als seus companys, als quals els hi hauran de xocar la mà i tornaran a ser lliures. Els lladres, no hauran de deixar de botar en tota l’estona, ni tan sols quan es trobin empresonats. El joc finalitzarà quan la policia hagi atrapat a tots els lladres o, en cas d’allargar-se excessivament, quan la persona responsable del grup decideixi.

DIBUJO_POLIS_LLADRESEL VENTILADOR

Objectius: Percepció espacial, percepció velocitat, bot estàtic, bot de velocitat, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 5-6 min

Material: Cons, pilotes de bàsquet

Número de jugadors: 5-15

Metodologia: Aquest joc simularà, tal com diu el seu nom, que ens trobem dins d’un ventilador. La distribució de l’espai estarà marcada amb cons i es tractarà de dos cercles concèntrics, tal com marca el gràfic. L’espai de joc serà precisament el comprés entre aquestes dues rodones, i els esportistes només podran girar cap a un costat, en el sentit que indiqui l’entrenador. Dins d’aquest ventilador però, hi haurà un o més d’un “monstre”, que anirà sense pilota i que s’encarregarà d’atrapar a tots aquells nens i nenes que pugui, als quals els enviarà al centre del ventilador (al cercle petit, on hauran de seguir botant però en aquest cas asseguts o de genolls). Com hem dit, tots els infants hauran de córrer en un mateix sentit, ara bé, l’entrenador, cada cop que consideri oportú efectuarà un senyal acústic que significarà un canvi de sentit instantani, i tant els que s’escapen com els monstres hauran de canviar de sentit automàticament. El joc finalitzarà quan els monstres hagin aconseguit que tots els jugadors estiguin al cercle petit.

DIBUJO_VENTILADOR


EL MOCADOR

Objectius: Cohesió de grup, lateralitat i ambidextrisme, percepció espacial, percepció temporal, percepció velocitat, bot estàtic, bot de velocitat, entrada/tir, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 8-10 min

Material: Mocador, pilotes de bàsquet, cistelles

Número de jugadors: 8-15

Metodologia: Aquest joc és força conegut pels infants, per això, veurem que podem afegir forces variants per adaptar-lo cada cop més a una situació real del bàsquet. La versió més semblant a la tradicional és aquesta. Tots amb pilota, i el grup es divideix en dos equips, i cadascun dels equips es col·loca en la línia de fons. Dins de cada grup, s’assignen números a cadascun dels jugadors. Aquest procediment es fa en els dos equips utilitzant els mateixos números. L’entrenador o entrenadora es col·loca en un extrem de la línia de mig camp, amb el braç estès cap endavant, amb un mocador penjant de la mà. A continuació, dirà un número en veu alta. Les dues persones que tinguin assignat aquest nombre (una de cada equip) sortiran ràpidament a la recerca del mocador. Qui l’agafi, haurà de portar-lo corrents fins a la línia de fons on estigui el seu equip. L’altre, haurà de perseguir-lo i intentar atrapar-lo. S’anirà fent un recompte de quants punts porta cada equip i s’establirà una puntuació màxima. L’equip que més punts aconsegueixi, serà el guanyador.

Variant 1: En comptes d’estar tots amb pilota, només n’hi haurà dues, que estaran col·locades a la línia de mig camp. En escoltar el seu número, els dos jugadors hauran d’agafar cadascú una pilota i córrer a encistellar. El primer que ho aconsegueixi sumarà un punt pel seu equip.

Variant 2: En aquest cas només hi haurà una pilota a mig camp. En escoltar el número, els dos jugadors corresponents sortiran a agafar-la, el primer que aconsegueixi arribar fins a ella, passarà a ser l’atacant, l’altre es convertirà en el seu defensor. L’atacant podrà escollir a quina cistella atacar, i en cas d’èxit (ficar bàsquet), sumarà un punt al seu equip. Aquesta situació, com veiem, és la més semblant a una situació real de bàsquet. És un bon exercici per introduir, de forma lúdica, una situació d’1c1.

DIBUJO_MOCADOR


EL NOSTRE CERCLE DE NÚMEROS

Objectius: Cohesió de grup, percepció espacial, percepció temporal, percepció velocitat, domini i maneig de la pilota, bot de velocitat, velocitat de desplaçament.

Temps recomanat: 7-8 min

Material: Pilotes de bàsquet

Número de jugadors: 10-25

Metodologia: Aquest joc és força complex, i tot i que es pot treballar sense gaires problemes, és recomanable fer una primera partida sense pilota de bàsquet per assegurar-nos que s’han comprès bé les normes. Al començament del joc, hi haurà mínim tres jugadors sense pilota i agafats de les mans, en rotllana. Entre ells, decidiran un número. En veu alta diran “ja”, i començaran a comptar en veu alta i amb els braços aixecats (creant ponts entre ells). La resta de companys hauran d’anar passant per sota d’aquests ponts, entrant i sortint contínuament de la rotllana. Quan arribin al nombre que havien acordat, abaixaran els braços, i en aquell moment, els jugadors que estiguin dins del cercle hauran de deixar pilota i unir-se a la rotllana. De nou, decidiran un altre número i tornaran a fer el mateix procediment: aixecar braços, comptar en veu alta, abaixar braços i mirar els enxampats. D’aquesta manera, el cercle s’anirà fent cada cop més gran i, per tant, hi haurà més possibilitats de ser atrapats. El joc finalitzarà quan tots els nens i nenes hagin estat atrapats dins del cercle.

DIBUJO_CERCLE_NUMEROS


TIGRES I LLEONS

Objectius: Percepció espacial, percepció temporal, percepció velocitat, bot estàtic, bot de velocitat, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 7-8 min

Material: Pilotes de bàsquet

Número de jugadors: 6-20

Metodologia: Per fer aquest joc, caldrà que tots tinguin pilota i que es col·loquin per parelles, tot i que en aquest cas, les parelles no faran una feina cooperativa sinó que competiran entre elles. Es posarà un component de cada parella a la línia de mig camp, d’esquena a l’altre membre de la parella que està encarat cap a l’altra línia de fons. I així, es col·locaran totes les parelles, unes al costat de les altres, creant dos grups uns que mirin cap a una línia de fons, i els altres cap a l’altra. Cadascun d’aquests grups rebrà un nom, que pot ser escollit per l’entrenador (tigres i lleons) o escollit pels mateixos jugadors. Un cop decidits els noms dels grups, els hi faran saber a l’entrenador. Aquest, cridarà en veu alta un dels dos noms, i aquells que responen a aquell nom, hauran de córrer cap a la seva línia de fons, escapant del seu company, que es girarà i el perseguirà per atrapar-lo. De nou, es tornaran a posar a la línia de mig camp, i l’entrenador tornarà a dir un dels dos noms. I així successivament. Part de la riquesa d’aquest exercici es troba a la sortida, la qual la podem anar modificant per fer el joc més divertit i amè. Poden sortir per exemple des de la posició de triple amenaça, bot estàtic, estirats, asseguts, de genolls, saltant, etc. El joc finalitzarà quan l’entrenador o entrenadora consideri oportú.

DIBUJO_LLEONS_TIGRES


JOC DELS PAQUETS

Objectius: Cohesió de grup, percepció espacial (només referències mòbils), percepció velocitat, bot de velocitat, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 5-6 min

Material: Pilotes de bàsquet

Número de jugadors: 10-25

Metodologia: Un joc molt simple i fàcil d’entendre però que ens permetrà treballar continguts de bàsquet i alhora la cohesió de grup. Tots els jugadors tindran pilota i aniran botant lliurement pel camp. En el moment que l’entrenador decideixi, dirà un número en veu alta. Llavors, els nens hauran de fer agrupacions de tantes persones com el número que s’hagi dit. Es repetirà l’exercici tants cops com el responsable de grup decideixi o cregui oportú.

DIBUJO_PAQUETS


OCUPEM LA CASA DEL VEÍ

Objectius: Percepció espacial, bot estàtic, bot de velocitat, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 5-6 min

Material: cons, pilotes de bàsquet

Número de jugadors: 8-25

Metodologia: En aquest joc els cons estaran distribuïts, tal com mostra el gràfic, en forma de cercle i de diferents colors. Hi haurà tants cons com jugadors, ja que cada jugador es col·locarà darrere d’un. Tots ells hauran d’estar en bot estàtic, fins que l’entrenador faci servir alguns dels senyals explicats prèviament a l’inici de l’activitat. Per exemple, quan l’entrenador xiuli un cop o faci una palmada, hauran de canviar a un con del mateix color. Quan en faci dues o xiuli dos cops, hauran d’intercanviar posició amb un company d’un con de diferent color. L’única norma és que el canvi s’ha de fer creuant pel mig. És per això, que és recomanable avisar que vagin amb el cap aixecat per evitar xocs, i com a entrenadors, vetllar perquè no parin de botar, sinó que utilitzin recursos per arribar al seu destí sense deixar de fer-ho. L’exercici pot durar tant com l’entrenador desitgi, i de fet, el pot enllaçar ràpidament amb el següent joc explicat a continuació.

DIBUJO_OCUPEM_VEI


CONQUERIM EL CON

Objectius: Percepció espacial, bot estàtic, bot de velocitat, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 5-6 min

Material: Cons, pilotes de bàsquet

Número de jugadors: 8-25

Metodologia: La distribució en aquest joc és la mateixa, però en aquest cas hi haurà un con menys que jugadors. Tots els jugadors estaran darrere d’un con excepte un que estarà el centre. Tots els de la rotllana poden anar canviant lliurement de posició amb els seus companys, comunicant-se amb la mirada, amb llenguatge gestual, etc. El del mig, ha d’aprofitar-se dels canvis de posicions per situar-se en una de les cases (cons), anticipant-se als seus companys. En aquest moment, el jugador que s’ha quedat sense casa serà qui passi a ocupar la posició del mig del cercle. El joc finalitza quan ho decideixi el responsable de grup.

DIBUJO_CONQUERIM_CON


TROBAR A LA PARELLA

Objectius: Cohesió de grup, lateralitat i ambidextrisme, percepció espacial, percepció temporal, percepció velocitat, bot de velocitat, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 7-8 min

Material: Pilotes de bàsquet

Número de jugadors: 10-25

Metodologia: El grup estarà dividit per parelles, però tots els jugadors tindran pilota. La parella es distribuirà un a cada línia de fons. Al senyal, han de trobar-se a mig camp i seguir botant estàtics agafats de la mà. Hi ha una parella però, que no tindrà pilota i que es col·locarà cada component en un mig camp. Si algun dels dos d’aquesta parella atrapa a algun jugador, aquest ha de romandre immòbil demostrant a la seva parella que no li ha estat possible arribar fins a mig camp. A continuació hi haurà canvi de rols entre ells, és a dir, passaran a ser la parella que atura. El joc seguirà així durant diverses partides fins que l’entrenador decideixi terminar el joc.

DIBUJO_TROBAR PARELLA


JOC DE LES 5 VELOCITATS

Objectius: Percepció velocitat, bot de velocitat, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 5 min

Material: Pilotes de bàsquet

Número de jugadors: 6-15

Metodologia: En aquest joc tots tindran pilota i simularan que són el motor d’un cotxe i a mesura que vagi pujant el número de la marxa, aniran augmentant la velocitat. Així, quan l’entrenador digui un dels números, els jugadors hauran d’adaptar la seva velocitat segons la consigna demanada. El nombre de números a utilitzar i, per tant, els graus d’intensitat de la velocitat, variarà depenent del grup i del control que demostrin tenir sobre ells mateixos. Tot i que, normalment, es recomana que mínim apareguin de l’1 al 3.

DIBUJO_5_VELOCITATS


LA MANCHA

Objectius: Lateralitat i ambidextrisme, domini i maneig de la pilota, bot de velocitat, velocitat de desplaçament.

Temps recomanat: 7-8 min

Material: Pilotes de bàsquet

Número de jugadors: 10-25

Metodologia: Aquest joc és una adaptació del pilla-pilla tradicional, que ens ajudarà a treballar l’esquema corporal del nen o nena alhora que haurà de millorar les seves habilitats de bot. Tots els jugadors tindran pilota durant tota l’estona que duri el joc. Hi haurà una persona que començarà aturant, i dirà quina part del cos té afectada, per exemple, “el cap”. Haurà de desplaçar-se amb una mà botant i l’altra al cap. Només podrà treure aquesta segona mà per atrapar algú. Aquesta persona haurà de ser conscient de quina part del cos li han tocat i passarà a tenir una mà botant i l’altra tocant la part del cos que hagi estat “contagiada”. En aquest moment, passaran a ser dos els que aturen, i així successivament fins que tots els jugadors estiguin atrapats i, per tant, contagiats per “La Mancha”.

DIBUJO_LA_MANCHA


PEDRA, PAPER I TISORA

Objectius: Cohesió de grup, lateralitat i ambidextrisme, percepció velocitat, bot estàtic, bot de velocitat, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 7-8 min

Material: Pilotes de bàsquet

Número de jugadors: 12-25

Metodologia: Aquest joc consisteix en un joc per equips on tots els jugadors tenen pilota i han de desplaçar-se botant en tot moment. El grup estarà dividit en tres equips “pedres”, “papers” i “tisores”, i caldrà que cada nen o nena porti un element distintiu per saber a quin equip pertany. Fent homenatge al tradicional joc de mans, les pedres persegueixen a les tisores, les tisores als papers i els papers a les pedres. És a dir, tots persegueixen i alhora, tots poden ser atrapats. La concentració i la velocitat de reacció, per tant, seran vitals per aconseguir l’objectiu del joc. En cas de ser atrapat, el jugador haurà de quedar-se de genolls botant i amb l’altra mà alçada fent el gest del seu equip (pedra, paper o tisora). Podrà reincorporar-se al joc en el moment que un company del seu equip s’aproximi i xoquin la mà fent el mateix senyal. El joc finalitzarà quan l’entrenador consideri oportú o quan un dels equips hagi aconseguit proclamar-se campió.

DIBUJO_PIEDRA_PAPEL_TIJERA


PICHIE

Objectius: Cohesió de grup, percepció espacial, percepció temporal, percepció velocitat, entrada/tir, bot estàtic, bot de velocitat, aturades, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció, memòria.

Temps recomanat: 10-12 min

Material: Cèrcols/cons, pilotes de bàsquet, cistelles

Número de jugadors: 8-15

Metodologia: Per jugar a aquest joc cal dividir el grup en dos equips. Aquest joc és una adaptació al bàsquet del baseball. Un equip se situarà en fila a la línia de tir lliure. L’altre, a la línia de fons, també en fila. Llençarà el primer de la fila de tir lliure, si la fica, el primer de l’altra fila quedarà automàticament eliminat, i el que ha llençat es posarà l’últim de la seva fila. En cas de fallar-la, haurà d’anar corrents a ficar-la a l’altra cistella. Durant aquest temps, el de l’altre equip tindrà l’oportunitat d’avançar per les bases (cons o cèrcols). En el moment que encistelli, el jugador de l’altre equip ha de romandre immòbil en una de les bases (amb bot estàtic) o bé, haver acabat tot el recorregut, en aquest últim cas, sumarà un punt pel seu equip. Així, tots els jugadors aniran llençant fins que eliminin als de l’altre equip. En aquest moment, hi haurà un canvi de rols entre equips. Finalment, guanyarà qui més punts hagi aconseguit, és a dir, qui més cops hagi acabat el recorregut de bases.

DIBUJO_PICHIE


MARIO KART

Objectius: Cohesió de grup, lateralitat i ambidextrisme, percepció espacial, percepció temporal, percepció velocitat, bot estàtic, bot de velocitat, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció, memòria.

Temps recomanat: 10 min

Material: Cons, targetes, pilotes de bàsquet, pilotes d’escuma.

Número de jugadors: 12-20

Metodologia: Aquest joc requerirà de feina prèvia a casa feta per l’entrenador. Caldrà que aquest porti imatges dels poders que podem trobar al joc del Mario Kart. Aquest joc consisteix a fer una cursa, tot i que podem jugar també movent-nos lliurement per la pista. De manera aleatòria, trobarem cons i aquests cons contindran un missatge amagat en el seu interior. Segons el missatge que trobin hauran de fer una cosa o altra. És important que botin durant el major temps possible, inclús en el moment de descobrir els poders, ja que la riquesa d’aquest joc es troba precisament aquí, en afegir accions mentre botem. Immediatament després d’utilitzar el poder que hagi trobat, el jugador haurà de deixar la targeta on l’havia trobat. Tot i així, es recomana que el mateix entrenador canviï les targetes de lloc per evitar que els nens memoritzin on estan i aprofitar-se d’això. El joc acabarà quan l’entrenador decideixi. A continuació, trobem el llistat de poders, les seves imatges i l’explicació de com s’utilitzaran cadascun d’ells.

mario-kart-paquet-sorpresa“Paquet sorpresa” Aquest serà el dibuix que tindran a l’exterior tots els cons, i que significarà que amaga una sorpresa al seu interior.


mario-kart-fantasma“Fantasma cec” La persona que aconsegueixi aquesta targeta haurà d’avisar a l’entrenador. En aquest moment l’entrenador avisarà que tots els jugadors (excepte el que ha aconseguit la targeta), han d’anar durant 10 segons amb els ulls tancats. Ell mateix serà l’encarregat de tornar a donar l’ordre quan s’acabi el temps.


mario-kart-pow“POW” La persona que aconsegueixi aquesta targeta haurà d’avisar a l’entrenador. En aquest moment l’entrenador avisarà que tots els jugadors (excepte el que ha aconseguit la targeta), han d’anar durant 10 segons ajupits. Ell mateix serà l’encarregat de tornar a donar l’ordre quan s’acabi el temps establert.


mario-kart-sorpresa-fatal“Sorpresa falsa” El jugador que descobreixi aquesta etiqueta haurà de romandre assegut, botant amb la mà no dominant, durant 10 segons.


mario-kart-llenca-closca“Llença-closca”. El jugador que descobreixi aquesta etiqueta haurà d’anar a agafar una pilota d’escuma (prèviament preparades en un extrem del camp) i podrà llençar-li a algun dels seus companys. Tindrà un sol llançament. Si algú rep el cop de pilota, haurà d’asseure’s sense parar de botar durant 5 segons.


mario-kart-llenca-closques“Llença-closques”. El jugador que descobreixi aquesta targeta haurà d’anar a agafar una pilota d’escuma i podrà llençar-li als seus companys. Tindrà tres llançaments. Les persones que rebin el cop de pilota, hauran d’asseure’s sense parar de botar durant 5 segons.


mario-kart-platan“Plàtan relliscós”. La persona que trobi aquest dibuix, agafarà la targeta i la situarà a terra, on ell vulgui. A partir d’aquell moment, aquella zona quedarà inutilitzable, i si algú trepitja el dibuix “relliscarà”. Haurà de fer 3 voltes sobre si mateix abans de seguir botant.


mario-kart-bolet-rapid“Bolet ràpid”. El jugador que descobreixi aquesta targeta podrà córrer durant 5 segons sense botar.


mario-kart-bolet-ultra-rapid

“Bolet ultra-ràpid”. El jugador que descobreixi aquesta targeta podrà córrer durant 15 segons sense botar.


mario-kart-estrella

“Estrella” El jugador que descobreixi aquesta targeta haurà d’alçar-la amb la mà contrària al bot durant 20 segons, i durant aquest temps quedarà immune de qualsevol atac dels seus companys.

DIBUJO_MARIO_KART


3 EN RATLLA

Objectius: Cohesió de grup, percepció espacial, percepció temporal, percepció velocitat, bot estàtic, bot de velocitat, aturades, posició de triple amenaça, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció

Temps recomanat: 7-8 min

Número de jugadors: 6 – 12

Material: Pilotes de bàsquet, cèrcols

Metodologia: Per realitzar aquest joc cal separar l’equip en petits grups de 3 jugadors i l’espai utilitzat serà mitja pista, per tal que a l’altra mitja es pugui fer amb altres grups i, així, optimitzar l’ús de l’espai. Hi haurà cèrcols situats tal com mostra el dibuix i els jugadors aniran botant lliurement per tot l’espai. A l’escoltar el xiulet, hauran de córrer per situar-se en tres en ratlla, i alhora, per impedir que l’altre equip ho faci. Quan arribin al cèrcol haurà de romandre fent bot estàtic fins que l’entrenador/a hagi constat la situació. El grup que ho aconsegueixi, suma un punt. Finalment, guanyarà qui hagi aconseguit alinear-se tots tres, cinc vegades.

Variant 1: Si volem treballar altres aspectes tècnics, podem demanar que, quan arribin al cèrcol realitzin aquella acció, per exemple, posició de triple amenaça, canvis de mà…

Variant 2: En cas de ser més jugadors, es pot adaptar el mateix joc però que l’objectiu sigui més complicat: fer 4 en ratlla, 5 en ratlla, 3 grups alhora…

DIBUJO_3_RATLLA


LES PILOTES MOGUDES

Objectius: Percepció espacial, bot de velocitat, sortides, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 3-4 min

Número de jugadors: 7-15

Material: Cèrcols, pilotes de bàsquet

Metodologia: Situarem diversos cèrcols dins la pista de bàsquet, alguns d’ells amb una pilota de bàsquet en el seu interior. El joc, individual, consisteix en que els jugadors han d’agafar qualsevol pilota de dins d’un cèrcol i ficar-la en un altre, sempre botant. Quan ho facin, sumaran un punt i hauran d’anar cap a una altra pilota per moure-la. Guanyarà aquell jugador que sigui capaç de canviar més pilotes de cèrcol.

canviem-pilota-cercol


 COMPTA-FONS

Objectius: Bot de velocitat, bot estàtic, cohesió de grup, defensa jugador amb pilota, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció, domini i maneig de la pilota, percepció espacial, percepció temporal i percepció velocitat.

Temps recomanat: 3-5 min

Número de jugadors: 8-25

Material: Pilotes de bàsquet

Metodologia: La pista estarà dividida en tres zones diferenciades: els dos fons i tota la part interior. Hi haurà dos jugadors (o més) que no tindran pilota, i que s’encarregaran de defensar i atrapar els seus companys. Per la seva banda, els atacants tindran una pilota cadascú i se situaran, inicialment, en un dels fons. El seu objectiu serà arribar fins l’altra punta del camp sense ser aturats pels defensors. Cada cop que arribin a una de les dues línies de fons sumaran un punt, però si són atrapats canviaran els rols i passaran a ser defensors i viceversa. Els atacants han de tenir en compte que darrere de la línia de fons no poden ser atrapats i que, per tant, poden romandre tant temps com desitgin, però que un cop es decideixin a sortir han d’intentar canviar obligatòriament de línia. Finalment, guanyarà el jugador que més cops hagi creuat el camp i, per tant, que més punts hagi aconseguit acumular.


ELS CAÇADORS

Objectius: Bot de velocitat, bot estàtic, cohesió de grup, velocitat de desplaçament, domini i maneig de la pilota, percepció espacial, percepció velocitat.

Temps recomanat: 7-8 min

Número de jugadors: 12-25

Material: Pilotes de bàsquet

Metodologia: El camp estarà dividit en quatre zones, cadascuna d’elles vigilada per un caçador sense pilota, els quals no podran sortir dels seus dominis. La resta de jugadors tindran pilota i podran moure’s lliurement per tot el camp. Quan el caçador atrapi un dels seus companys, aquest haurà de romandre a la gàbia del caçador i seguir les consignes que aquest li mani (fer canvis de mà, botar ajagut, etc.). L’entrenador decidirà si els atrapats tenen dret a salvar-se quan els seus companys els xoquin la mà. De totes maneres, el joc finalitzarà de la mateixa forma: en el moment que tots estiguin atrapats, guanyarà el caçador que hagi aconseguit més presoners a la seva gàbia. És recomanable que, abans de començar, els caçadors especifiquin quina serà la consigna que hauran de realitzar els seus presoners, d’aquesta manera estalviarem temps i el joc serà més dinàmic.

DIBUJO_CAÇADORS


TIC-TAC-TOE

Objectius: Bot de velocitat, cohesió de grup, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció, percepció espacial, percepció velocitat.

Temps recomanat: 7-8 min

Número de jugadors: 6-12

Material: Cèrcols, pilotes de bàsquet

Metodologia: El joc es basarà en el conegut joc del Tic-tac-toe, és a dir, el 3 en ratlla. Situarem els cèrcols formant un quadrat de 3×3, simulant un taulell d’aquest joc, al fons de la pista. Els jugadors estaran a l’altre fons dividits en dos equips, cadascun dels quals tindran pilotes d’un determinat disseny. Al senyal de l’entrenador, sortiran els dos primers participants de cada equip i situaran la seva pilota en un dels cèrcols (no pot haver-hi dues en un mateix cèrcol). Hauran de tornar el més ràpid possible i donar el relleu al següent company del seu equip que farà la mateixa acció. L’objectiu final de cadascun dels equips és aconseguir tenir en el taulell les tres pilotes alineades. Això significa que cada equip només comptarà amb tres pilotes i que, a partir del quart torn, no se n’afegirà cap sinó que s’hauran de moure dins del propi taulell per aconseguir el punt (només es podrà fer un moviment per participant).

Variants: En cas de no tenir pilotes de diferents colors o dissenys, es pot adaptar el joc utilitzant pitralls, cons, pilotes de tennis, o qualsevol altre material que permeti distingir els dos equips. En aquest cas, cada jugador tindrà la seva pilota i hauran d’arribar fins al “taulell de joc” botant.

DIBUJO_TIC_TAC_TOE


ELS PIRATES I ELS BUSCA-TRESORS

Objectius: Bot de velocitat, cohesió de grup, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció, percepció espacial, percepció temporal, percepció velocitat.

Temps recomanat: 7-8 min

Número de jugadors: 8-25

Material: Pilotes de bàsquet

Metodologia: En aquest joc hi haurà dos rols ben diferenciats: els pirates i els busca-tresors. Hi haurà tres pirates que tindran els tresors (pilotes) en el seu domini, les quals estaran escampades en la seva zona protegida delimitada prèviament. Els busca-tresors hauran d’intentar enganyar els pirates i recuperar els tresors. Per tant, el seu objectiu serà accedir fins a la zona prohibida, agafar una de les pilotes, i portar-la botant fins a la zona de seguretat, a la qual els pirates no podran accedir. En cas que els pirates atrapin als busca-tresors anant cap a la seva zona, aquests hauran de tornar fins al seu camp abans de tornar a intentar-ho. Si, en canvi, els atrapen quan ja duen la pilota a les seves mans, estaran a obligats a deixar-la on l’havien agafat i tornar, de nou, fins a la seva zona de seguretat. El joc finalitzarà quan s’acabi el temps acordat a l’inici; en cas que els pirates segueixin tenint tresors en la seva possessió es proclamaran guanyadors del joc, en canvi, si els busca-tresors han aconseguit recuperar totes les pilotes, seran ells qui guanyin. Es podran col·locar tants tresors com es cregui oportú, segons el criteri de l’entrenador o entrenadora.

DIBUJO_PIRATAS


TALLAR EL FIL

Objectius: Bot de velocitat, cohesió de grup, percepció velocitat, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 7-8 min

Número de jugadors: 4-10

Material: Pilotes de bàsquet

Metodologia: Per realitzar aquest joc tots els jugadors tindran pilota excepte un, que serà qui aturarà. La persona que atrapa ha de decidir un únic contrincant el qual serà el seu objectiu i, per tant, el que haurà de perseguir. Haurem d’imaginar doncs, que existeix un fil invisible entre el que atura i el que s’escapa. En el moment que un altre jugador decideixi trencar el fil, és a dir, creuar-se en la trajectòria dels seus companys, passarà a ser el que s’escapa i a partir de llavors el que atura haurà de perseguir-lo a ell. D’aquesta manera, coneixerem la valentia i la solidaritat entre els nostres jugadors i jugadores. En cas de ser aturat, s’intercanviaran els rols fent un canvi també del jugador que posseeix la pilota.

Observacions: Cal tenir en compte que jugant a aquest joc pot ser que la resta de jugadors estiguin massa estàtics. És per això, que podem establir una sèrie de normes per promoure la dinamització del joc i afavorir un entrenament actiu. Per exemple, “tots els nens i nenes han de tallar el fil un cop com a mínim”, “no es pot estar aturat”, etc. Així mateix, és un joc que d’inici pot costar d’entendre en edats primerenques, per això és recomanable que l’entrenador/a estigui molt implicat i fins i tot vagi anunciant el nom de la persona que talla el fil per facilitar la tasca del jugador que atura.

DIBUJO_TALLAR_FIL


ENTRA AL CAU

Objectius: Cohesió de grup, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció, percepció espacial, percepció velocitat, bot de velocitat, posició de triple amenaça, bot estàtic.

Temps recomanat: 7-8 min

Número de jugadors: 8-25

Material: Pilotes de bàsquet

Metodologia: Tots els jugadors/es tindran una pilota i estaran col·locats en dues rotllanes concèntriques. Cal que hi hagi el mateix nombre de jugadors en la rotllana de fora i la de dins, de forma que quedin col·locats per parelles (un davant de l’altre i tots encarats cap al centre de la rotllana). Hi haurà dos jugadors però, que no formaran part de la rotllana, el jugador que s’escapa i el jugador que persegueix i que correran al voltant dels seus companys. Quan el jugador que està fugint vulgui salvar-se caldrà que entri a la rotllana interior i es col·loqui davant d’una de les parelles. En aquest moment, com passaran a ser tres, el jugador que estigui a la rotllana exterior haurà d’escapar.

Quan el jugador que persegueix, atrapa a algú es produirà un canvi de rols, de manera que el que persegueix passarà a escapar-se i viceversa.

Observacions: Segons les habilitats que vulguem treballar, podem demanar als components de totes dues rotllanes que realitzin diferents accions (restar en posició de triple amenaça, mantenir un bon bot estàtic, fer canvis de mà…). O inclús demanar diferents consignes en la rotllana interior i exterior.

dibujo_entra_cau


LA SERP

Objectius: Cohesió de grup, lateralitat i ambidextrisme, percepció espacial, percepció velocitat, domini i maneig de la pilota, bot de velocitat, posició de triple amenaça, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 5-7 min

Número de jugadors: 4-20

Material: Pilotes de bàsquet

Metodologia: La distribució dels jugadors en aquest joc és molt simple, deuen estar tots en filera, encarats cap al mateix costat i amb una separació entre ells d’aproximadament un metre. Un cop situats començarà el joc, en el qual l’últim de la fila serà el primer a arrencar. Haurà de passar botant entre els seus companys (els quals romandran quiets), cada cop per un costat diferent, és a dir, fent un recorregut que simuli el moviment d’una serp. Un cop arribi al principi de la fila, serà el torn del jugador que s’hagi quedat l’últim, i així progressivament fins a arribar a creuar tot el camp.

Variants: Segons l’objectiu podem adaptar el joc. Per exemple, si volem treballar la lateralitat, podem fer l’anada amb una mà i la tornada amb l’altra. Si, en canvi, volem fomentar la cohesió del grup, podem proposar un repte: marcar un temps i una única serp que hagi de complir amb els límits establerts. Si el que volem és fer una proposta competitiva, podem fer diverses files i guanyarà aquella serp que aconsegueixi arribar primer a l’altre costat. I per últim, si el principal objectiu és treballar les habilitats de bot, podem variar les nostres peticions, com per exemple, fer passar la pilota entre les cames dels companys que estan estàtics. Aquest joc té moltes variants possibles més, busqueu les idees als vostres caps o als dels vostres jugadors!

serp

 


ARANYA PER EQUIPS

Objectius: Bot de velocitat, cohesió de grup, defensa jugador amb pilota, domini i maneig de la pilota, percepció espacial, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 7-8 min

Número de jugadors: 6-14

Material: Pilotes de bàsquet i cons

Metodologia: Els jugadors estaran dividits en dos equips, cadascun d’ells situats a cada línia de fons en fila. De cada equip hi haurà un participant (l’aranya) que estarà a la línia de tir lliure del camp contrari. Al centre de la pista hi haurà premis (cons per exemple). Sortirà un de cada equip, si aconsegueix superar a l’aranya i arribar a agafar primer el premi, se l’emportarà cap al seu equip. Un cop aquest jugador hagi aconseguit agafar el premi, o bé, hagi estat atrapat, sortirà el següent. El joc acabarà quan no quedi cap premi al mig del camp; en aquest moment, l’equip que hagi aconseguit més cons serà el guanyador de la partida.

Variant 1: Si volem més dinamisme i activitat per part dels jugadors, podem posar més aranyes i deixar que els jugadors puguin anar al mig camp més d’un alhora.

Variant 2: Si, per contra, volem més control de l’activitat i accions més pausades i meditades, podem ser nosaltres qui doni el senyal de sortida als jugadors cada cop que els hi toca sortir. En aquest cas, és convenient que els jugadors que estan a la fila i no els hi toca sortir estiguin realitzant alguna acció mentre esperen el seu torn (canvis de mà, bot estàtic…).

 


L’ASSASSÍ

Objectius: Bot de velocitat, bot estàtic, cohesió de grup, domini i maneig de la pilota, memòria, velocitat de desplaçament

Temps recomanat: 7-8 min

Número de jugadors: 6-20

Material: Pilotes de bàsquet

Metodologia: Abans de començar el joc, tots els infants se situaran davant de l’entrenador en fila. Un a un, aniran passant pel costat de l’entrenador. Aquest li dirà a cau d’orella si és l’assassí o no. Segons el nombre de jugadors, escollirà quants assassins vol que hi hagi (la proporció recomanada és d’1 assassí per cada 6 jugadors). Un cop tots sàpiguen el seu paper començarà el joc. Consisteix en que tots els jugadors vagin botant lliurement per tota la pista de bàsquet, mirant a la resta. L’assassí té com a objectiu “matar” als seus companys. La resta de l’equip, per contra, té com a objectiu esbrinar la identitat de l’assassí.

Per “matar” l’assassí haurà de fer el senyal acordada (treure la llengua, picar l’ullet, etc.) quan creuí la vista amb algun dels seus companys. En aquest moment, la persona que ha estat atacada haurà de quedar-se botant de genolls. La resta de jugadors que segueixin vius tenen com a objectiu descobrir qui és l’assassí, és per això, que els atacs d’aquest últim han de ser el més dissimulats possible.

El joc acaba quan l’assassí ha aconseguit “matar” a tots els seus companys, o bé, quan algun dels innocents és capaç de descobrir la identitat de l’assassí i ho comunica a l’entrenador.


VORTEX

Objectius: Bot de velocitat, cohesió de grup, defensa jugador amb pilota, domini i maneig de la pilota, percepció espacial, percepció temporal, percepció velocitat, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 8-10 min

Número de jugadors: 6-14

Material: Pilotes de bàsquet i cordes o cons.

Metodologia: En aquest joc els jugadors hauran d’estar per parelles. Al centre del camp es delimitaran dues circumferències concèntriques aprofitant les línies del camp i cordes o cons. Un dels jugadors de la parella (sense pilota) se situarà en el cercle del mig, i l’altre (amb pilota) en el cercle exterior. Cadascuna d’aquestes circumferències tindrà un sentit de gir oposat que hauran de seguir els jugadors que es trobin dins d’ell. Quan l’entrenador faci el senyal, el jugador amb pilota s’escaparà lliurement per tota la pista. El jugador sense pilota tindrà com a objectiu treure-li la pilota abans que s’exhaureixi el temps acordat (per exemple, 15 segons). Un cop acabi aquest temps, tornaran als cercles del mig del camp, i se situaran al contrari de com estaven anteriorment. Per fer més divertit el joc podem anar reduint cada cop més el temps amb el qual compten per treure la pilota i anar sumant punts, de manera que convertim el joc en una petita competició entre parelles.

Variants: En categories inferiors en les quals encara no vulguem treballar la defensa i ens vulguem centrar únicament en el bot, podem adaptar el joc. En aquest cas, tots tindran pilota, i en escoltar el senyal el del cercle de dins haurà d’anar a atrapar al del cercle de fora, el qual haurà d’escapar-se durant el temps establert.


PORTA-PILOTES

Objectius: Bot de velocitat, cohesió de grup, lateralitat i ambidextrisme, domini i maneig de la pilota, percepció espacial, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 10 min

Número de jugadors: 8-20

Material: Pilotes de bàsquet, capsa de cartó, normes, cordes/cons.

Metodologia: Els jugadors estaran dividits en dos equips. Cada equip se situarà a un dels fons i juntament amb ell tindrà una zona delimitada amb pilotes i una capsa amb una sèrie de normes. El jugador haurà d’escollir una pilota, i tot seguit dirigir-se a la capsa de les normes. En ella trobarà la condició amb la qual ha de conduir la pilota fins a l’altre fons, per exemple, “amb els ulls tancats”, “prohibit botar amb les mans”, “desplaçant-se de genolls”… Un cop llegida la norma l’haurà de deixar de nou a la capsa, i portar la pilota fins a la zona de l’altre equip seguint la norma que li ha tocat. L’objectiu de cada equip és desfer-se de totes les pilotes, és a dir, portar-les totes cap al fons contrari el més ràpid possible. El joc acaba quan un dels dos equips aconsegueix quedar-se sense cap pilota, o bé, quan s’exhaureixi el temps acordat. En aquest cas, l’equip que tingui menys pilotes a la seva zona, haurà guanyat el joc.

Variants: Aquest joc és més divertit com més varietat hi hagi. És per això, que tot i que l’hem adaptat al bàsquet, recomanem que de vegades jugueu amb pilotes de mides diferents (de tennis, de minibàsquet, de pilates, de rugby, de ping pong…). D’aquesta manera, poden sortir idees més variades i divertides com “portar la pilota… bufant, amb els colzes, etc.”

 


ESPIES

Objectius: Cohesió de grup, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció, percepció espacial, percepció temporal, percepció velocitat, bot de velocitat.

Temps recomanat: 7-8 min

Material: Pilotes de bàsquet

Número de jugadors: 8 – 20

Metodologia:

Metodologia: Tothom amb pilota. Se separa el grup en dos equips, cadascun d’ells es col·loca en una línia de fons i decideixen un espia a cada equip. L’equip 1 comença estant estàtics a la línia de fons, mirant cap a fora. Tots els jugadors menys un, que serà l’espia i podrà estar de cara. L’equip 2 se situarà a l’altra línia de fons i s’aniran apropant a la posició del grup 1. Quan l’espia calculi que estan massa a prop cridarà “JA!”, i els de l’equip 1 es giraran per perseguir als de l’equip 2, que hauran de reaccionar ràpidament per tornar a la seva línia de fons. A continuació, es canvien els rols i són els de l’equip 2 els que estan d’esquenes (amb l’excepció de l’espia) i els de l’equip 1 els que s’apropen.

En aquest joc hi ha dues possibilitats per guanyar. D’una banda, tocar al jugador que està d’esquenes, abans que l’espia digui JA. D’altra banda, al senyal de l’espia del teu equip, atrapar als jugadors que s’escapen. Finalment, guanya l’equip que més punts hagi aconseguit sumar sigui d’una forma o altra.

 

 


SOL I GEL

Objectius: Cohesió de grup, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció, percepció temporal, percepció velocitat, bot de velocitat.

Temps recomanat: 7-8 min

Material: Pilotes de bàsquet

Número de jugadors: 8 – 20

Metodologia: Tots els jugadors amb pilota. En aquest joc hi haurà tres rols ben definits: els gels, els sols i la resta de grup. S’escollirà quants “sols” i quants “gels” hi haurà, però ha de ser el mateix nombre d’uns i altres. Es presenta de manera clara quins jugadors són els gels, els quals s’encarreguen de perseguir i només amb tocar a un altre jugador els immobilitzaran (excepte als sols). Els sols s’encarregaran d’anar descongelant a tots els que hagin estat atrapats. Quan s’esgoti el temps establert, es comptarà quants jugadors estan congelats i quants no, per saber si han guanyat els gels o els sols.


CAMALEONS

Objectius: Cohesió de grup, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció, percepció velocitat, bot de velocitat.

Temps recomanat: 7-8 min

Material: Pilotes de bàsquet

Número de jugadors: 10 – 20

Metodologia: Cada jugador pensa a quin jugador vol perseguir. Al senyal de l’entrenador haurà d’anar a perseguir-lo, però alhora haurà d’enxampar a la persona que l’està perseguint a ell. És a dir, els jugadors hauran d’elaborar estratègies per no ser gaire evidents i quedar camuflats entre els companys. Si algú s’adona de qui és/són els seus perseguidors, dirà el seu nom, i automàticament aquella persona ja no podrà seguir perseguint-lo. Qui aconsegueixi atrapar al seu objectiu sense ser enxampat, suma un punt.

 


ELS REFUGIS

Objectius: Cohesió de grup, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció, percepció espacial, percepció velocitat, bot velocitat.

Temps recomanat: 7 – 8 min

Material: Cèrcols de colors, pilotes de bàsquet.

Número de jugadors: 10 – 20

Metodologia: Tots els jugadors tindran pilota excepte un, que serà qui s’encarregarà d’atrapar. Per la pista, hi haurà cèrcols distribuïts lliurement per tot arreu. Els jugadors s’aniran desplaçant lliurement per tota la pista. Quan l’entrenador xiuli o faci un senyal, tots els jugadors s’hauran de ficar en un refugi (cèrcol) per evitar ser atrapats pel jugador sense pilota. Cada cèrcol, segons de quin color sigui, admetrà una quantitat de jugadors diferent. Per exemple, als refugis blaus només podrà entrar un jugador, als vermells dos i als grocs tres. Si el jugador que persegueix és capaç d’atrapar a un jugador abans que aconsegueixi arribar a un refugi, aquest deixarà la pilota i ajudarà el seu company a atrapar. El joc acaba quan tots hagin estat atrapats.

Variant: En comptes d’utilitzar només cèrcols, es pot utilitzar material més divers. Per exemple, bancs suecs, plataformes… cada tipus de material admetrà un nombre diferent de refugiats.