ROBA-CONS

Objectius: Cohesió de grup, lateralitat i ambidextrisme, percepció espacial, entrada/tir, domini i maneig de la pilota, bot de velocitat, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 7-8 min

Material: Cons, pilotes de bàsquet, cistelles

Número de jugadors: 8-20

Metodologia: En aquest joc dividirem el grup en tants equips com cistelles tinguem, i assignarem una cistella a cadascun d’aquests petits equips. Cada cistella comptarà inicialment amb el mateix nombre de cons, per exemple, 8. A partir del senyal inicial, els nens i nenes hauran d’anar a les altres cistelles a fer de lladres però només podran emportar-se un con en cas de ficar la cistella. En cas contrari, hauran d’anar a una altra cistella i tornar a provar sort. Al final, guanyarà l’equip que més cons hagi aconseguit “robar”.

DIBUJO_ROBACONOS


CISTELLES DE COLORS

Objectius: Cohesió de grup, lateralitat i ambidextrisme, percepció espacial, entrada/tir, domini i maneig de la pilota, bot de velocitat, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 7-8 min

Material: Cèrcols (o altres distintius de colors), pilotes de bàsquet, cistelles

Número de jugadors: 8-20

Metodologia:

En aquest joc tot el grup jugarà i lluitarà per obtenir un mateix objectiu, aconseguir recollir tots els cons abans que s’esgoti el temps establert. És a dir, inicialment estaran tots els cons a la línia de mig camp. Com més cons hi hagi, més divertit i ric serà l’exercici. A més, cada cistella estarà marcada amb un color (tots els colors dels cons han d’estar en algunes de les cistelles). Un cop preparat aquest escenari de joc, l’entrenador o entrenadora donarà un senyal que marcarà l’inici del joc. A partir d’aquest moment, els jugadors podran anar a llençar a la cistella que vulguin, en cas de no ficar-la ho hauran de seguir intentant en aquella o en una altra cistella. En cas d’èxit, hauran d’anar a agafar un dels cons de mig camp que correspongui amb el color de la cistella on l’han encistellat i deixar-lo col·locat al costat d’aquesta. El joc acabarà quan finalitzi el límit de temps.

A principi de temporada, l’entrenador juntament amb els jugadors, marquen un temps límit inicial. Un temps, a poder ser, força ampli per tenir marge de millora. Per exemple, podem començar marcant 10 minuts com a temps límit. I podem pactar amb ells: cada tres entrenaments, o cada tres partides, que aconseguim el nostre objectiu en aquest temps, baixarem un minut. De forma que la dificultat cada cop serà major, però la motivació i les ganes de millorar pujaran instantàniament. Gràcies a aquest fet, aquest joc permet dialogar i veure les millores i l’autoaprenentatge per part dels jugadors, així com fomentar i millorar la relació entre el grup i fer èmfasi en el significat de la paraula equip.

DIBUJO_CISTELLES_COLORS


COMPTE ENRERE / TERMINATOR

Objectius: Cohesió de grup, percepció temporal, entrada/tir, aturades.

Temps recomanat: 7-8 min

Material: Pilotes de bàsquet, cistelles

Número de jugadors: 8-15

Metodologia: Aquest joc consisteix en un concurs de tir per equips. Cadascú estarà en una cistella i tots tindran pilota. Hauran de ficar entre tots els components 10 bàsquets. En el moment que arribin a aquesta quantitat, avisaran a l’entrenador, el qual dirà “canvi”, i tots els equips hauran de canviar de cistella i ara hauran de ficar-ne 9. Es repetirà el mateix procediment cada cop que s’arribi a la quantitat indicada: canvi de cistella i rebaixem la quantitat de cistelles. El joc acabarà quan el compte enrere hagi finalitzat.

DIBUJO_TERMINATOR

 


SÈRIES DE COLORS

Objectius: Percepció espacial, percepció temporal, percepció velocitat, entrada/tir, bot de velocitat, aturades, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció, memòria.

Temps recomanat: 6-7 min

Material: Cèrcols (o altres distintius de colors), pilotes de bàsquet, pilotes de bàsquet

Número de jugadors: 8-15

Metodologia: Joc derivat del tradicional joc “El Rei mana…”. La preparació inicial és la següent: cal que cada cistella tingui un distintiu de colors diferents (un mocador, una cinta, un con, un cèrcol…) i que tota la resta de jugadors tinguin pilota, excepte un que serà el Rei. Aquest jugador serà l’encarregat de dir una sèrie de colors per exemple “vermell, blau, groc, vermell”. La resta hauran de fer cas a les indicacions i ficar el més ràpid possible les cistelles que el Rei ha manat. El primer que arribi serà premiat amb ser el nou Rei i serà ell qui digui llavors la sèrie de colors. El joc finalitzarà quan l’entrenador decideixi o bé, quan tots els jugadors hagin passat pel paper de Rei.

DIBUJO_SERIES_COLORS


CAMP DE MINES

Objectius: Cohesió de grup, lateralitat i ambidextrisme, percepció espacial, entrada/tir, domini i maneig de la pilota, bot de velocitat, aturades, velocitat de desplaçament.

Temps recomanat: 7-8 min

Material: Pilotes de bàsquet, cistelles, cons

Número de jugadors: 8-20

Metodologia: Aquest joc acostuma a fer-se amb equips d’edats superiors, tot i així, sent conscients de les capacitats dels nens i nenes en aquestes edats, el podem adaptar. Consisteix a col·locar, aleatòriament, uns quants cons en diferents direccions i a diferents distàncies de les cistelles. Cada nen decidirà un espai personal on deixar els cons que aconsegueixi per poder fer el recompte al final de l’exercici. Per aconseguir el con, hauran d’encistellar des d’on estava col·locat aquell con. Si la fiquen, s’emportaran el con on ells hagin decidit prèviament, si no l’encerten, hauran d’anar a llençar des d’un altre con. El joc acaba quan tots els cons han estat aconseguits, i és llavors quan es fa el recompte final per veure qui ha estat capaç d’acumular-ne més i, per tant, ha guanyat la partida.

Variants: Aquest joc també es pot fer per equips. En aquest cas, en comptes de tenir un espai per a cada jugador, es decidirà un espai per a cada equip, de manera que els components o membres de l’equip portin els cons aconseguits a una mateixa zona.

DIBUJO_CAMP_MINES


LA NOSTRA CISTELLA

Objectius: Cohesió de grup, lateralitat i ambidextrisme, percepció espacial, percepció temporal, entrada/tir, domini i maneig de la pilota, bot de velocitat, aturades, velocitat de desplaçament.

Temps recomanat: 5-6 min

Material: Pilotes de bàsquet, cons, cistelles

Número de jugadors: 8-15

Metodologia: Separem l’equip en tants grups com cistelles tinguem. Cada cistella és propietat d’un equip i inicialment, tots els cons estan a la línia de mig camp. Els jugadors van fent llançaments lliurement a la seva cistella, si la fiquen van fins a mig camp, agafen un con i se l’emporten per col·locar-lo al costat de la seva cistella. El joc acaba quan s’hagin exhaurit tots els cons, i guanyarà l’equip que més hagi aconseguit. Tot i ser un exercici de tir, hem de procurar que no infringeixin les normes bàsiques del bàsquet, especialment en el moment que agafen el con, convidant-los a que no parin de botar mentre realitzen aquesta acció.

DIBUJO_NOSTRA_CISTELLA


KAO

Objectius: Percepció temporal, percepció velocitat, entrada/tir, passada/recepció, aturades, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 5-6 min

Material: Dues pilotes de bàsquet, una cistella

Número de jugadors: 5-15

Metodologia: En aquest joc hi haurà només dues pilotes, i tots els jugadors estaran situats en fila a la línia de tir lliure. Llençarà el primer i, immediatament, el segon. L’objectiu del joc és sempre ficar-la el més ràpid possible i passar-la al següent de la fila. En cas que el de darrere la fiqui més aviat que el jugador que té davant, aquest quedarà eliminat. El joc finalitzarà quan un dels jugadors o jugadores guanyi la partida.

DIBUJO_KAO


LA CAIXA

Objectius: Entrada/tir, aturades, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 7-8 min

Material: Una pilota de bàsquet, una cistella

Número de jugadors: 5-10

Metodologia: En aquest joc, simularem que la cistella és una caixa, i que cada cop que fiquem cistella sumem punts que aniran dins d’aquesta. A més, hem de partir de la base que cadascú comença amb 10 punts. El funcionament del joc serà el següent. Els jugadors estaran en fila a la línia de tir lliure, només hi haurà una pilota. Llençarà el primer i en cas d’encistellar-la sumarà dos punts a la caixa; en cas de fallar, tindrà dret a un altre tir des d’on hagi agafat el rebot. En aquest cas, si la fica, només comptarà un punt. A continuació, passarà la pilota i serà el torn del següent de la fila, que tindrà el mateix repte, i així successivament amb tots els jugadors. En cas que algú falli els dos intents, s’emportarà tots els punts que hi hagi en aquell moment a la caixa, i els haurà de restar a la seva compta individual, que en un inici eren 10 punts. Qui perdi tots els punts, és a dir, qui resti fins a arribar a 0, estarà eliminat. Cada cop que algú s’emporti els punts de la caixa, la compta global d’aquesta, començarà des de 0. Finalment, guanyarà l’últim nen o nena que quedi sense eliminar, i serà proclamat, guanyador de la partida.

DIBUJO_CAJA


ESTRELLA DE TIR

Objectius: Percepció espacial, percepció velocitat, entrada/tir.

Temps recomanat: 7-8 min

Material: Cons, pilotes de bàsquet, cistelles

Número de jugadors: 5-10

Metodologia: És un concurs de tir individual on guanya el primer que aconsegueixi l’objectiu. Tot i així, podem mantenir la partida, fins que tots ho hagin aconseguit. La distribució i el funcionament de la partida és el següent. Al voltant de la cistella, hi haurà una sèrie de cons situats estratègicament, per exemple, 5 cons resseguint la forma de l’ampolla. Aquests cons estaran enumerats de l’1 al 5. Tots els jugadors començaran llençant des del con número 1. Quan encistellin des d’aquesta posició, podran passar al con número 2. I així, successivament. Hauran de respectar però, els torns de tir, i sobretot la posició del con.

DIBUJO_ESTRELLA_TIR


POKÉMON SHOOT

Objectius: Cohesió de grup, tir, passada i recepció

Temps recomanat: 10 min

Número de jugadors: 6 – 15

Material: Pilotes de bàsquet

Metodologia: La meitat de jugadors tindrà pilota, l’altra meitat s’encarregarà d’agafar el rebot dels companys. Els jugadors amb pilota hauran de llençar tres tirs des de cada posició i sumar els punts que aconsegueixen. Tal com marca el reglament, des de tir lliure comptaran un punt, des de dins de la zona dos punts i fora de la zona es considerarà triple. Un cop acabin la sèrie de tir, serà el torn dels companys que estaven agafant el rebot. Finalment, hauran de sumar tots els punts que hagin aconseguit entre tots els components de l’equip de manera que obtinguin una xifra final. En aquest moment, depenent dels punts que aconsegueixin podran caçar Pokémons. L’entrenador tindrà targetes amb els diferents Pokémons (cadascun d’ells amb un nombre de punts definit) i, segons els punts que hagin aconseguit, podran caçar un més potent o més fluix. L’objectiu de l’equip ha de ser aconseguir-los tots al final del temps establert (un mes, un trimestre, una temporada…).

Com veiem, doncs, aquest joc és una proposta de tir que tindrà un triple benefici en l’equip. D’una banda, aconseguirem practicar el tir i molt probablement millorar l’encert dels nostres jugadors. Alhora, el fet que hagin de sumar-se tots els punts i posar-se d’acord en l’elecció final reforçarà el vincle entre ells. I, per últim, segur que se sentiran motivats per veure si es poden fer amb tots!

Variants: 

Variant 1: En comptes d’un nombre definit de tirs, ho podem fer amb límit de temps. De manera que seran ells mateixos qui hauran d’organitzar-se per aconseguir el major nombre de tirs encertats.

Variant 2: Per categories superiors, simplement hem d’adaptar la puntuació al reglament corresponent.

Variant 3: En cas que veiem poca motivació en alguna de les posicions, podem adaptar el joc als nostres interessos. Per exemple, el tir lliure sol ser una dinàmica repetitiva i poc motivadora per als més petits. Si ens trobem en aquesta situació, podem utilitzar aquest joc només per treballar aquest gest tècnic. Segur que així aconseguim augmentar la motivació.

pokemon

lista-pokemon-1


MOVEM EL CON

Objectius: Cohesió de grup, percepció espacial, entrada/tir, passada i recepció

Temps recomanat: 7-8 min

Número de jugadors: 8-20

Material: Cons de diferents colors, cèrcols, pilotes de bàsquet, cistelles

Metodologia: Farem tants equips com cistelles tinguem disponibles. A cada cistella, posarem diferents cons, intentant que els colors marquin la dificultat del tir. Per exemple, els cons verds seran els més propers (tirs més senzills, valdran un punt) i els vermells els més llunyans (més difícils, valdran dos punts). Al costat, farem una mena de taulell amb cèrcols (com si fos un joc de taula) per marcar la puntuació i tindrem un altre con que farà de “fitxa”. Cada cop que un jugador encistelli des d’una de les posicions verdes, tindrà dret a moure el “con-fitxa” una posició. Si anota des d’una posició vermella, podrà moure’l dos espais. Guanyarà l’equip que abans arribi al final del seu taulell.

Variants: Es pot fer el mateix exercici amb més nivells de puntuació, tants com l’entrenador/a consideri. A més, es pot fer que el taulell de joc tingui un camí més divertit, fins i tot creat pels propis jugadors i jugadores. Només caldrà tenir en compte que els diferents taulells tinguin el mateix número de cèrcols.


BUIDEM LA NOSTRA CAIXA

Objectius: Cohesió de grup, entrada/tir, bot de velocitat, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 8-10 min

Número de jugadors: 12-20

Material: Pilotes de bàsquet, cistelles, caixes

Metodologia: Farem dos, tres o quatre equips, en funció del número de jugadors i de cistelles disponibles. Cada grup tindrà una caixa amb diverses pilotes (es pot substituir per sacs, cèrcols al terra o qualsevol cosa que permeti tenir les pilotes aturades). El primer de cada grup agafarà una pilota de la seva caixa i anirà a fer una entrada o tir a la cistella que li toqui. En cas de fallar, tornarà a posar la pilota a la seva caixa. En canvi, si aconsegueix encistellar, deixarà la pilota en una de les caixes d’algun dels equips rivals. En el moment que el primer del grup faci el llançament, ja pot sortir el següent. Guanyarà l’equip que es quedi sense pilotes a la seva caixa o que tingui menys quan l’entrenador o entrenadora vulgui finalitzar el joc.


EL PETARD

Objectius: Cohesió de grup, entrada/tir, bot de velocitat, velocitat de desplaçament

Temps recomanat: 7-8 min

Número de jugadors: 4-10

Material: Pilotes de bàsquet, pilotes de tennis, cons/aros

Metodologia: El grup estarà dividit en dos equips. Cadascun d’ells se situarà a una cistella de la pista i tots els jugadors tindran pilota. Al centre de la pista hi haurà un con amb una pilota de tenis a la punta. Al costat d’aquest con central, situarem dos cons més a cada costat d’ell (paral·lelament a les línies de banda). El joc consisteix que els jugadors vagin llençant, sempre a la mateixa cistella. Quan un jugador encistella ha de córrer al mig camp per allunyar el petard, és a dir, avançar la pilota de tennis una posició (un con) cap al costat contrari. Quan la pilota de tennis no pugui avançar més perquè no queda cap con, el petard haurà explotat i, per tant, haurà perdut l’equip que es trobi en aquella pista. Segons l’objectiu que estem treballant podem demanar finalitzacions lliures o marcar com volem que llencin (entrades, aturades i tir, tir lliure…).